Nowości


NOWOŚCI WYDAWNICTW UCZELNIANYCH I TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców
wielkopolskich 2
tel./fax: (52) 322 52 74, wydaw@ukw.edu.pl, www.wydawnictwo.ukw.edu.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 
81-824 Sopot 
tel./fax: (0-58) 550-91-37
http://wyd.bg.univ.gda.pl
e-mail: wyd@bg.univ.gda.pl

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice
fax: (0-32) 359 20 57,
tel. sekretariat: (0-32) 359 16 36, 
tel. kolportaż: (0-32) 359 18 60, 
tel. księgarnia: (0-32) 359 11 72
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail: wydawus@us.edu.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 ul. Lindleya 8, 90-131 Łódź
 tel./fax: (0-42) 665 58 61
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-SkŁodowskiej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, tel. (0-81) 537-53-04
tel./fax: (0-81) 537-53-02
e-mail: press@ramzes.umcs.lublin.pl
http://press.umcs.lublin.pl
CHEMIA
EKONOMIA
FILOLOGIA POLSKA I SŁOWIAŃSKA
FILOLOGIE OBCE
FILOZOFIA I SOCJOLOGIA
GEOGRAFIA
HISTORIA I ARCHEOLOGIA
MATEMATYKA
PRAWO I ADMINISTRACJA
POLITOLOGIA

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. (0-89) 523 36 61, 523 49 05 
(dystrybucja), tel./fax: (0-89) 523 43 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego

ul. Sienkiewicza 33, 45-037 Opole www.wydawnictwo.uni.opole.pl sekretariat tel./fax: (0 77) 44 10 878 e-mail: wydawnictwo@uni.opole.pl dział promocyjno-handlowy tel.: (077) 44 12 714 e-mail: wydprom@uni.opole.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. Feliksa Nowowiejskiego 55
61-744 Poznań
tel.: (0-61) 829-39-80 (sekretariat), 
829-39-85 (fax), 829-39-79 (sprzedaż)
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl 
(sekretariat)
e-mail: press@amu.edu.pl (sprzedaż)
http://press.amu.edu.pl 
(pełna oferta i e-księgarnia)
NAUKI BIOLOGICZNE
NAUKI CHEMICZNE
NAUKI FIZYCZNE
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI O ZIEMI
NAUKI TEOLOGICZNE
WYDAWNICTWA INNE
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. Cegielniana 12, 35-310 Rzeszów
tel.: (0-17) 872 13 69, 
fax: (0-17) 872 14 26
e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
http://www.univ.rzeszow.pl

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin tel.: (91) 444-20-06, fax: 444-21-52 www.us.szc.pl/wydawnictwo, e-mail: wnus@uoo.univ.szczecin.pl

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: (0-56) 611-42-95, fax: 611-47-05
e-mail:ksiazki@umk.pl
http://www.wydawnictwo.uni.torun.pl/
ARCHEOLOGIA
BIOLOGIA
CHEMIA
EKONOMIA
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA ALBAŃSKA
FILOLOGIA KLASYCZNA
FIZYKA
GEOGRAFIA
HISTORIA
HISTORIA SZTUKI/KONSERWACJA
MATEMATYKA
PEDAGOGIKA
SOCJOLOGIA
TEOLOGIA

Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa tel./fax: (0-22) 55-31-318 e-mail: wuw@uw.edu.pl http://www.wuw.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Siedziba: 50-137 Wrocław, 
pl. Uniwersytecki 15
tel.: (0-71) 375-28-09, 
tel./fax: (0-71) 375-27-35
e-mail: biuro@wuwr.com.pl
Dział Handlowy: 
tel.: 341 12 41, tel./fax 341 14 98
e-mail: marketing@wuwr.com.pl
www.wuwr.com.pl
ARCHEOLOGIA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Oficyna Wydawnicza
ul. Podgórna 50; 65-246 Zielona Góra tel./fax: (68) 328 78 64;
wydawnictwo@adm.uz.zgora.pl http://www.ow.uz.zgora.pl
Dystrybucja: tel.: (68) 328 78 44

WYDAWNICTWA UCZELNIANE AKADEMII TECHNICZNO-ROLNICZEJ W BYDGOSZCZY

ul. Ks. A. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz
tel.: (0-52) 3749-482, 
fax: (0-52) 3749-427

Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel.: (0-34) 325-09-74, 325-03-93
fax: (0-34) 325-09-76
http://wydawnictwa.pcz.pl
e-mail: sprzedaz@adm.pcz.czest.pl 
wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl 

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ul. G. Narutowicza 11/12, 
80-952 Gdańsk
tel.: (0-58) 347 22 99
fax: (0-58) 341 58 21
e-mail: wydaw@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl/WydawnictwoPG

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel./fax: (0-32) 237-13-81, 237-18-48
DZIAŁ SPRZEDAŻY I REKLAMY
http://wydawnictwo.polsl.pl/default.aspx
wydawnictwo_mark@polsl.pl

WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
tel.: (0-94) 34-78-254, 34-78-310
fax: (0-94) 342-59-63
e-mail: wydawnictwo@.tu.koszalin.pl 
http://www.wydawnictwo.
tu.koszalin.pl

UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

im. St. Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 
30-059 Kraków
tel./fax: (0-12) 636-40-38
 1. BROMOWICZ JAN (red), Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej, obj. 10 ark., format B-5, cena 16 zł, monografia, geologia
 2. GOCAŁ JAN, Geodezja inżynieryjno-przmysłowa, cz. II, obj. 28,4 ark., format B-5, cena 40 zł, podręcznik, geodezja
 3. handke mirosław, Krystalochemia Krzemianów, obj. 36,7 ark., format B-5, cena 49 zł, podręcznik, chemia
 4. KASINA ZBIGNIEW, Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX, obj. 7,6 ark., format B-5, cena 14 zł, podręcznik, geofizyka
 5. ŁABĘDŹ JANUSZ, Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki, obj. 9,5 ark., format B-5, cena 15 zł, skrypt, automatyka i robotyka
 6. NAWRAT STANISŁAW, NAPIERAJ SEBASTIAN, Wentylacja i bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych, obj. 9 ark., format B-5, cena 16 zł, monografia, budownictwo
 7. PAMPUCH ROMAN, Współczesne materiały ceramiczne, obj. 23 ark., format B-5, cena 38 zł, podręcznik, inżynieria materiałowa
 8. PESZKO ADAM, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 5, obj.
 9. 9 ark., format B-5, cena 15 zł, podręcznik, zarządzanie
 10. PORKOWSKI ROBERT (red.), Moralność i niemoralność. Szkice o polityce i społeczeństwie, obj. 15,5 ark., format B-5, cena 24 zł, monografia, socjologia
 11. SANAK-RYDLEWSKA STANISŁAWA, Metody permeacyjne oczyszczania ścieków, cz. I, obj. 8,1 ark, format B-5, cena 15 zł, monografia, inżynieria środowiska
 12. SOKÓŁ MARIAN, Podstawy automatyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, obj. 22,8 ark., format B-5, cena 34 zł, skrypt, automatyka
 13. STRZAŁKA JAN, Zbiór zadań z urządzeń elektroenergetycznych, wyd. 3 uzupełnione, obj. 21 ark, format B-5, cena 32 zł, skrypt, elektrotechnika
 14. SZCZEPAŃSKA JADWIGA, KMIECIK EWA, Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych, obj. 25 ark., format B-5, cena 35 zł, monografia, geologia
 15. SZLĄZAK NIKODEM, SZLĄZAK JAN, Filtracja powietrza przez zroby ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego, obj. 15,3 ark., format B-5, monografia, górnictwo
 16. SZLĄZAK NIKODEM, YUAN SHUJIE, OBRACAJ DARIUSZ, Zagrożenie pożarowe w kopalniach węgla kamiennego i metody jego oceny, obj. 10 ark., format B-5, monografia, górnictwo
 17. ŚWIĄTNIOWSKI ANDRZEJ, BAR ADAM, Współczesne problemy wytwarzania blach i taśm, obj. 30,2 ark., format B-5, cena 46 zł, monografia, budowa i eksploatacja maszyn
 18. uberman ryszard, uberman robert, Wycena złóż kopalin. Metody, problem, praktyczne rozwiązania, obj. 10 ark., format B-5, cena 18 zł, podręcznik, ekonomia
 19. WOLNY STANISŁAW, SIEMIENIEC ADAM, Wytrzymałość materiałów. Sprężystość i plastyczność, cz. 3, obj. 10 ark., format B-5, cena 14 zł, podręcznik, mechanika
 20. WOLNY STANISŁAW (red.), Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. 4, obj. 16,2 ark., format B-5, cena 20 zł, podręcznik, mechanika

Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

45-271 Opole
ul. St. Mikołajczyka 3
tel.: (0-77) 400 6284, 400 6307
fax: (0-77) 400 63 66 
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. Polna 50, 00-644 Warszawa tel.: (0-22) 825 75 18, fax: (0-22) 660 70 60 e-mail: oficyna@wpw.pw.edu.pl www.wpw.pw.edu.pl

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

pl. Grunwaldzki 13, 50-377 Wrocław
adres do korespondencji – Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel.: sekretariat (0-71) 320 23 04, tel./fax: (0-71) 328 29 40
e-mail: oficwyd@pwr.wroc.pl 
Dział marketingu i reklamy: 
(0-71) 320 38 23; 
Dział sprzedaży: (0-71) 320 29 94

WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

61-895 Poznań, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
tel.: (0-61) 854 31 54, 854 31 55, 
fax: 854 31 59
www.wydawnictwo-ae.pl, 
e-mail: info@wydawnictwo-ae.pl

OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa
Sekretariat:  (0-22) 564-94-86
Telefax:     (0-22) 564-86-86
Dystrybucja: (0-22) 564-94-77
e-mail: Księgarnia internetowa: 
www.wydawnictwo.waw.pl

WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław, tel.: (071) 36 80 641
fax: (071) 36 80 602
e-mail: zetka@credit.ae.wroc.pl

WYDAWNICTWO AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ im. JANA KOCHANOWSKIEGO

25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
tel. bezp.: (0-41) 344-99-57
tel.: (0-41) 349-72-65
tel./fax: (0-41) 349-72-69
e-mail: wyd@pu.kielce.pl
http://www.pu.kielce.pl/wyd

WYDAWNICTWO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

70-204 Szczecin, ul. Rybacka l
tel.: (0-91) 48 00 860 i 48 00 861; 
fax: (0-91) 48 00 705
e-mail: wydpam@pam.szczecin.pl 
www.ams.edu.pl

WYDAWNICTWO POMORSKIEJ AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU

ul. K. Arciszewskiego 22a, 
76-200 Słupsk
tel.: (0-59) 840-53-78, 840-53-75, 
fax: (0-59) 840-54-75, www.pap.edu.pl
e-mail: wydaw@pap.edu.pl

Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie

www.ar.lublin.pl., 
e-mail: wydawnictwo@ar.lublin.pl
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel.: (0-81) 445-66-60

Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

ul. Witosa 45, 61-693 Poznań
tel./fax: (61) 848 78 08
e-mail: wydar@au.poznan.pl www.au.poznan.pl/wydawnictwo

WYDAWNICTWO AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU

ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław
tel./fax: (071) 328-12-77, 
tel.: (0-71) 328-10-86 (87) w. 17
e-mail: wyd@ozi.ar.wroc.pl

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroclawiu

50-617 Wrocław, ul. Banacha 11, 
tel.: 3473- 121, 132, 173; fax: 3473132, email: wydawnictwo@awf.wroc.pl