Aktualności
Artykuł reklamowy
29 Maja
Opublikowano: 2023-05-29

Let’s make together economics in Warsaw – Ekonomia na UW

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 1953 roku. Fundamentem jego działania jest jedność nauki i nauczania, dlatego równą wagę przykłada się zarówno do wysokiego poziomu działalności naukowo-badawczej, jak i dydaktycznej. Znajduje to odzwierciedlenie w czołowych pozycjach rankingów oraz zestawień, oceniających jakość kształcenia oraz dorobek i potencjał badawczy.

Potwierdzeniem światowego poziomu badań naukowych, prowadzonych przez pracowników Wydziału, są liczne publikacje w polskich i zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych oraz czołowe miejsca w bazie RePEc, która klasyfikuje ośrodki badawcze z całego świata, biorąc pod uwagę liczbę badaczy, udostępniających swoje
publikacje naukowe, a także wskaźnik udostępnionych prac z zakresu ekonomii.

Wydział Nauk Ekonomicznych UW jest najlepszą polską badawczą instytucją ekonomiczną. Znajduje się w 6% najlepszych badawczych instytucji ekonomicznych w Europie. Ponadto jeden z profesorów Wydziału – prof. dr dr h.c. Oded Stark – według zestawienia RePEc z czerwca 2022 roku znajduje się w gronie 2% najlepszych profesorów ekonomii na świecie. W szanghajskim rankingu dziedzin naukowych (Global Ranking of Academic Subjects) kierunek „Ekonomia” na Uniwersytecie Warszawskim, jako jedyny reprezentant wśród polskich uczelni – znajduje się w przedziale miejsc 401–500.

Na Wydziale realizowanych jest obecnie ponad czerdzieści krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, finansowanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na początku 2020 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), przyznająca granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych, wyróżniła prestiżowym Consolidator Grant dr hab. Annę Matysiak, której projekt „LABFER: Globalizacja i zmiany w rynku pracy a płodność” jest realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Struktura naukowa Wydziału obejmuje jedenaście Katedr oraz jeden Zakład, a także dwanaście ośrodków badawczych. Wydział zatrudnia 150 nauczycieli akademickich, w tym 10 profesorów i 32 profesorów uczelni.
Pracownicy Wydziału są członkami komitetu redakcyjnego serii monografii naukowych z dziedziny ekonomii – anglojęzycznej Polish Studies in Economics, wydawanej przez prestiżowe wydawnictwo naukowe Peter Lang. Od 2008 r. Wydział prowadzi serię wydawniczą Working Papers oraz czasopismo naukowe Central European Economic Journal. Wydział jest organizatorem i współorganizatorem dwóch prestiżowych, odbywających się cyklicznie konferencji Warsaw International Economic Meeting oraz RCEA Warsaw Money-Macro-Finance Conference.

Jako jedna z dwóch jednostek naukowych zajmujących się ekonomią w Polsce, posiada najwyższą kategorię naukową A+ w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, przeprowadzanej dla Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia Wydziału Nauk Ekonomicznych zajmują czołowe lokaty zarówno w rankingach i zestawieniach krajowych, jak i zagranicznych. Studia ekonomiczne, oferowane przez Uniwersytet Warszawski zwyciężyły w opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w 2019 r. rankingu studiów ekonomicznych, prowadzonych przez uczelnie nieekonomiczne. W rankingu kierunków studiów magazynu „Perspektywy” z 2021 r., klasyfikującego najpopularniejsze kierunki studiów prowadzone na polskich uczelniach akademickich, kierunek „Ekonomia” na Wydziale Nauk Ekonomicznych został uznany za najlepszy w Polsce, natomiast kierunek „Finanse i rachunkowość” zajął drugie miejsce w kraju.

Trzy kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymały prestiżowe Certyfikaty doskonałości Polskiej Komisji Akredytacyjnej, świadczące o dobrych praktykach w zakresie jakości kształcenia, takimi jak np. innowacyjność oraz udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami naukowymi studentów i absolwentów. Wydział Nauk Ekonomicznych jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który może poszczycić się aż trzema Certyfikatami Doskonałości Kształcenia.

Forum Akademickie

Obecnie na studiach I i II stopnia, na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształci się ponad 2 tys. studentów. Oferta Wydziału obejmuje trzy podstawowe kierunki, realizowane na studiach licencjackich i magisterskich: Ekonomię, Finanse i rachunkowość oraz Informatykę i ekonometrię oraz wysokospecjalistyczne programy, w tym unikalne anglojęzyczne, nastawione na dynamiczny rynek pracy studia: Data Science and Business Analytics, Quantitative Finance czy International Economics. We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Wydział realizuje interdyscyplinarną specjalność na studiach licencjackich „Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne”.

Wydział prowadzi również studia podyplomowe oraz doktoranckie, w tym nowatorski, 4-letni program doktorski „Quantitative psychology and economics” – we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Oferta studiów jest stale aktualizowana i wzbogacana, m.in. dzięki dynamicznej współpracy z działającą przy Wydziale Radą Pracodawców – ciałem doradczym w zakresie budowania relacji między uczelnią a biznesem oraz dostosowywania dydaktyki nauk ekonomicznych do potrzeb rynku.

Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej oraz bogatej ofercie studiów anglojęzycznych, Wydział Nauk Ekonomicznych posiada wysoki stopień umiędzynarodowienia – blisko 25% studentów stanowią studenci zagraniczni. Potwierdzeniem międzynarodowych standardów kształcenia, realizowanego na Wydziale jest pełna akredytacja ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – wszystkich 9 modułów, dla kierunku „Finanse i rachunkowość”/„Finanse, Inwestycje i Rachunkowość”; oraz dla specjalności „Ekonomia Przedsiębiorstwa”.

Nasi Studenci od lat odnoszą sukcesy w prestiżowych krajowych i zagranicznych konkursach branżowych oraz uzyskują granty dla młodych badaczy. Z ostatnich wyróżnień warto wspomnieć o 2. miejscu na świecie w międzynarodowym konkursie Rotman International Trading Competition, zwycięstwie Reprezentacji Wydziału w ogólnoświatowym konkursie ekonometrycznym Econometric Game oraz stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentki studiów licencjackich Wydziału.

Studenci Wydziału, aktywnie działający w ruchu naukowym, angażują się we współpracę z czołowymi pracodawcami na polskim i zagranicznym rynku z zakresu bankowości, audytu, doradztwa podatkowego oraz biznesowego, takimi jak Deloitte, EY, Goldman Sachs, KPMG, PWC, PKO BP, PZU czy Citi Handlowy.

Dyskusja (0 komentarzy)