Aktualności
Artykuł reklamowy
16 Listopada
Opublikowano: 2021-11-16

Pieniądze dla twórców dzieł naukowych i technicznych

Stowarzyszenie KOPIPOL zachęca twórców dzieł naukowych i technicznych do zgłaszania się w celu otrzymania należnych wynagrodzeń stanowiących rekompensatę za straty ponoszone na skutek kopiowania prac za pomocą urządzeń reprograficznych w ramach dozwolonego użytku osobistego.

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2020 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. od producentów i importerów urządzeń reprograficznych (kserokopiarek, skanerów, drukarek, itp.) oraz tzw. punktów ksero. Środki te stanowią formę rekompensaty strat ponoszonych przez twórców na skutek kopiowania ich prac za pomocą urządzeń reprograficznych w ramach dozwolonego użytku osobistego. Jednocześnie KOPIPOL kontynuuje repartycję środków zainkasowanych za lata 2008–2019.

Wszyscy uprawnieni twórcy proszeni są o zgłaszanie się do Stowarzyszenia w celu podjęcia należnych środków. Każdy autor może sprawdzić swoje uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia oraz wygenerować niezbędne dokumenty korzystając z wyszukiwarki znajdującej się pod adresem wyszukiwarka.kopipol.org.pl. Uprawnionymi do otrzymania wynagrodzenia z systemu repartycji indywidualnej są ci autorzy, którzy publikowali swoje utwory naukowe i techniczne w wydawnictwach, których udział, oszacowany na podstawie badań statystycznych przeprowadzonych przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej sp. z o. o. w Krakowie, wyniósł w danym roku podziałowym co najmniej 1% ogółu publikacji wszystkich wydawców.

W podziale środków zainkasowanych w 2020 roku biorą udział autorzy publikujący w następujących wydawnictwach: Wolters Kluwer, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Helion oraz PWN Wydawnictwo Szkolne. Wykaz wydawnictw objętych systemem repartycji indywidualnej w latach 2008–2019 dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Strefa Autora.

Informacje o systemie repartycji indywidualnej udzielane są również telefonicznie pod numerem: 41 341 54 39 lub drogą e-mailową pod adresem: repartycja@kopipol.org.pl.

dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. PŚk

Skarbnik Stowarzyszenia KOPIPOL

Dyskusja (0 komentarzy)