Aktualności
Badania
19 Listopada
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2020-11-19

W Gdańsku powstanie drugi w Polsce ośrodek badań nad koronawirusami

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył prof. dr. hab. Krzysztofowi Bielawskiemu, prorektorowi ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego, informację o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 4 mln zł na adaptację uczelnianej infrastruktury na potrzeby utworzenia laboratorium BSL 3+.

Celem inwestycji jest adaptacja części laboratorium wirusologicznego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które stanie się drugim – obok Małopolskiego Centrum Biotechnologii – ośrodkiem badań nad koronawirusami w Polsce. Inicjatorką przedsięwzięcia jest prof. dr hab. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk, kierująca Zakładem Biologii Molekularnej Wirusów, która już na początku pandemii podjęła starania o modyfikację laboratorium wirusologicznego, która pozwoliłaby na prace z wirusem SARS-CoV2. Kwota 4 mln zł złotych pozwoli na podwyższenie stopnia bezpieczeństwa biologicznego jednego z laboratoriów na MWB UG i GUMed do poziomu BSL-3+ (ang. Biosafety Level 3+). Jest on wymagany przy pracy z patogenami ludzkimi roznoszonymi drogą powietrzną.

–  Jesteśmy przygotowani do kontynuowania badań, które mają pogłębić wiedzę nad koronawirusami. Przyznanie nam dotacji uznajemy za potwierdzenie wysokiego poziomu naszych jednostek badawczych. Odpowiednie finansowanie projektu przyczyni się do przyśpieszenia prac – zapowiada prof. Krzysztof Bielawski, p.o. rektora UG.

Wirusologia molekularna jest dziedziną rozwijaną w Gdańsku od ponad 25 lat, tj. od początku powstania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Wirusolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego mają w tym zakresie osiągnięcia na skalę światową. Prowadzą prace m.in. nad wirusami grypy, herpeswirusami, wirusami zapalenia wątroby typu B i C, wirusem Zika i wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Obecnie dwa laboratoria UG pracują w podwyższonym systemie bezpieczeństwa BSL-2. Adaptacja jednego z nich na system BSL-3+, konieczna z uwagi na potencjał infekcyjny koronawirusa, umożliwi pełny zakres prac z patogenami przenoszonymi drogą powietrzną.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: