Aktualności
Badania
20 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-11-20

Projekt RENergetic opracuje narzędzia zarządzania „wyspami energetycznymi”

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN oraz Politechnika Poznańska biorą udział w międzynarodowym projekcie RENergetic, którego celem jest opracowanie i demonstracja innowacyjnych narzędzi do zarządzania tzw. wyspami energetycznymi.  

Założenia związane z ochroną klimatu spowodowały w ostatnich latach gwałtowny rozwój energetyki odnawialnej i rozproszonej. Szczególne miejsce w tym procesie oraz strategii Unii Europejskiej zajmują lokalni konsumenci energii. Wśród nich istotną rolę pełnią zintegrowane lokalne systemy energetyczne, czyli tzw. wyspy energetyczne (Energy Islands), charakteryzujące się niezależnością energetyczną oraz zaangażowaniem lokalnej społeczności w oszczędzanie i zarządzanie energią. Wyspy energetyczne grupują źródła energii odnawialnej, odbiorców energii, oraz mieszkańców/użytkowników tworzących lokalne społeczności.

Projekt RENergetic (Community-empowered Sustainable Multi-Vector Energy Islands), realizowany w ramach programu Horyzont 2020, opracuje i zintegruje rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, poziom produkcji energii odnawialnej oraz niezależność energetyczną zróżnicowanych wysp energetycznych w środowisku miejskim wykorzystujących zaangażowanie lokalnych społeczności. Cele te zostaną osiągnięte poprzez integrację i optymalizację zarządzania trzema wektorami energetycznymi: energią elektryczną, ciepłem i odpadami. Aby to osiągnąć zastosowane zostaną technologie informatyczne, takie jak rozwiązania Internetu Rzeczy, a także analiza danych, predykcja i kontrola procesów zużycia  i produkcji energii za pomocą technik sztucznej inteligencji.

Wyspy energetyczne zostaną zademonstrowane w trzech różnych obszarach miejskich: dzielnicy Nowych Doków w Gandawie, kompleksie badawczo-szpitalnym w Segrate/Mediolanie oraz na kampusie PCSS i Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski prace obejmą wykorzystanie ciepła odpadowego  z centrum danych do ogrzewania budynków kampusu, wykorzystanie odnawialnej energii z instalacji fotowoltaicznych oraz zarządzanie efektywnością budynków. Projekt umożliwi zainstalowanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, stworzenie prototypu systemu odzysku ciepła odpadowego, analizę danych pomiarowych z obiektów kampusu oraz zastosowania narzędzi do kontroli  i optymalizacji zarządzania energią. W rezultacie wyniki projektu pomogą w ograniczeniu kosztów energii zużywanej na kampusie oraz powiązanej z nią emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja projektu potrwa 3,5 roku. Wartość prac wyceniono na około 6,7 mln euro. W przedsięwzięciu bierze udział 12 partnerów. Obok polskich podmiotów: PCSS, Politechniki Poznańskiej oraz Veolia Energia Poznań SA, zaangażowane są ośrodki naukowe, firmy i instytucje z Hiszpanii (koordynator), Niemiec, Belgii, Włoch i Austrii.

źródło: KPK PB UE

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: