Aktualności
Badania
12 Lutego
Opublikowano: 2021-02-12

14 grantów MSCA dla polskich naukowców

Komisja Europejska ogłosiła wyniki ostatniego w programie Horyzont 2020 konkursu na granty indywidualne MSCA dla doświadczonych naukowców. W polskich jednostkach będzie realizowanych 14 grantów na kwotę ponad 2,2 mln euro.

Komisja ogłosiła wyniki ostatniego w H2020 konkursu MSCA IF: przeznaczy 328 mln euro na sfinansowanie grantów dla 1630 doświadczonych naukowców. Polscy naukowcy otrzymają osiem grantów przyznanych w ramach MSCA i sześć Widening Fellowship (składane do tego samego konkursu, ale finansowane z innej części H2020). Suma dofinansowania, jaka trafi do polskich jednostek to przeszło 2,2 mln euro. Jest to najlepszy polski wynik w konkursach MSCA w H2020, mimo największej konkurencji ze względu na liczbę złożonych wniosków – ponad 10 tys.!

Zdecydowana większość przyznanych naszym badaczom grantów będzie realizowana w uczelniach. Po dwa granty trafią do Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pozostałe cztery granty realizowane będą w: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Warszawskiej i Politechnice Gdańskiej.

Kolejne dwa przypadły naukowcom z Instytutu Fizyki PAN i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Jeden zostanie zrealizowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Po raz pierwszy jeden z grantów indywidualnych trafi do firmy – Saule Technologies SA.

Ponadto 10 projektów ocenionych powyżej 85 punktów otrzyma od KE wyróżnienie Seal of Excellence, co daje im możliwość otrzymania dofinansowania w ramach Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

źródło: KPK

Dyskusja (0 komentarzy)