Aktualności
Badania
04 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-04

15 mln euro na badania materiałów używanych w ekstremalnych warunkach

Centrum Doskonałości NOMATEN utworzone w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku otrzyma 15 mln euro wsparcia z Unii Europejskiej. Projekt został beneficjentem konkursu UE Teaming.

CD NOMATEN zostało utworzone w 2018 roku w wyniku umowy pomiędzy NCBJ a Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Projekt został przygotowany w NCBJ z udziałem francuskiego Komisariatu Energii Jądrowej i Energii Alternatywnych (CEA) i fińskiego Centrum Badań Technicznych (VTT). Naukowcy będą badali materiały przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach.

Dzięki pozyskanym środkom będzie możliwe poszerzenie zakresu działalności Centrum Doskonałości, pracującego pod kierunkiem specjalistów światowego formatu. Utworzone grupy badawcze będą zajmowały się m.in. materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, na przykład dla przemysłu jądrowego, w tym dla reaktorów IV generacji, materiałami niezbędnymi dla wysoko wydajnych instalacji chemicznych oraz syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków. Kluczowym elementem jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowywanych w sektorze jądrowym w zastosowaniach ogólnych, z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa.

Zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej oceniających projekt i jego umiejscowienie właśnie w Polsce, na szczególne wyróżnienie zasłużyły spodziewane pozytywne skutki działalności Centrum NOMATEN dla rozwoju kapitału ludzkiego regionu. Realizacja projektu otworzy nowe możliwości dla młodych pracowników naukowych oraz zapewni odpowiednie warunki rozwoju dla naukowców pragnących pracować w dziedzinie badań, której znaczenie stale rośnie. Eksperci z uznaniem wypowiedzieli się także o planach i perspektywach upowszechniania spodziewanych wyników, oraz o dotychczasowym doświadczeniu partnerów projektu w tej dziedzinie. Wysoko oceniono także zaproponowane ramy organizacyjne przedsięwzięcia, w tym zaproponowaną strukturę zarządzania.

– Sukces projektu NOMATEN odniesiony w niezwykle prestiżowym konkursie UE dowodzi, że nasi naukowcy są postrzegani jako wartościowi partnerzy w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – przekonuje prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ. – Dowodzi także, że dobrze radzimy sobie ze skomplikowanymi i wymagającymi europejskimi procedurami pozyskiwania środków na działalność naukową, a polskie instytucje publiczne takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej są w stanie udzielić uczonym i jednostkom naukowym skutecznego wsparcia.

Źródło: NCBJ

Dyskusja (0 komentarzy)