Aktualności
Badania
14 Listopada
Opublikowano: 2018-11-14

22 naukowców wraca do Polski

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki pilotażowego naboru w programie „Polskie Powroty”. Dzięki niemu do kraju wróci 22 wybitnych polskich naukowców, którzy przez ostatnie lata zdobywali doświadczenie pracując na najlepszych światowych uczelniach.

Do udziału w projekcie zgłoszonych zostało 108 wniosków od instytucji planujących zatrudnienie powracających naukowców. Aplikacje oceniali polscy i zagraniczni eksperci. Do finansowania rekomendowano te, które uzyskały minimum 90 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Zdecydowana większość spośród 22 projektów pochodzi od przedstawicieli nauk przyrodniczych (16), nauki inżynieryjne i techniczne reprezentuje 3 naukowców, a po 1 z nauk: humanistycznych, medycznych i społecznych. Niektórzy prowadzą badania interdyscyplinarne, łącząc nauki ścisłe z humanistyką.

Wyłonieni w naborze naukowcy powracają głównie ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale także z Singapuru, Francji, Hiszpanii, Australii czy Włoch. Zdobyte tam doświadczenie wykorzystają w dwunastu polskich uczelniach i instytutach naukowych, gdzie będą realizować swoje projekty. Najwięcej, bo sześcioro z nich – prof. Jerzego Weymana z University of Connecticut (grant w wysokości 2 mln zł), dr. Piotra Łukasika ze Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej (1,7 mln), dr. Marcina Zagórskiego z Instytutu Nauki i Technologii w Klosterneuburgu (1,6 mln zł), dr Annę Czarną z Cardiocentro Ticino w Lugano (2 mln), dr.Tomasza Kościółka z University of California (1,6 mln) i dr. Rafała Mostowego z Imperial College London (2,1 mln) – zatrudni Uniwersytet Jagielloński.

Troje naukowców – dr Jacek Herbrych z University of Tennessee (1,1 mln), dr inż. Grzegorz Pasternak z Universita di Trento (1 mln), dr hab. inż. Sabina Rosiek-Pawłowska z Universidad de Almeria (1,6 mln) – trafi do Politechniki Wrocławskiej. Troje innych – dr Agnieszka Olbert-Dąbrowska z National University of Ireland w Galway (2,1 mln), dr hab. Tomasz Paterek z Nanyang Technological University w Singapurze (2,1 mln), dr inż. Sławomir Lach z Ulsan National Institute of Science and Technology w Korei (1,2 mln) – będzie prowadzić swoje badania na Uniwersytecie Gdańskim.

Pozostałym pracę zaoferowały: Uniwersytet Warszawski (2), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (1), Muzeum i Instytut Zoologii PAN (1), Politechnika Warszawska (1), Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (1), Instytut Chemii Fizycznej PAN (1), Instytut Podstaw Informatyki PAN (1) oraz jedna uczelnia niepubliczna – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (1).

Fundusze w ramach „Polskich Powrotów” pozwolą nie tylko na sfinansowanie wynagrodzenia powracających naukowców, ale także na stworzenie przez nich grupy projektowej. Dzięki temu krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w danej dyscyplinie naukowej. Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź instytutach badawczych i naukowych albo w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych). Na pierwszą edycję programu przeznaczono około 40 mln zł. Już w styczniu NAWA planuje ogłoszenie kolejnej edycji „Polskich Powrotów”.

MK

(Źródło: NAWA, MNiSW)

Dyskusja (0 komentarzy)