Aktualności
Badania
02 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-02

24 konsorcja z dofinansowaniem w programie Inkubator Innowacyjności 2.0

24 wnioskodawców prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym otrzymało dofinansowanie w tegorocznej edycji programu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Na wsparcie mogą liczyć podmioty prowadzące aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Środki mogą służyć realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania tych wyników na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

Finansowanie udzielane jest uczelniom i ich spółkom celowym lub konsorcjom utworzonym przez uczelnie, spółkom celowym uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych. Dotyczy m.in. prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł; przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej; inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”; zarządzania portfelem technologii oraz działalności Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Wśród 24 laureatów tegorocznej edycji najwyższe oceny zespołu rekomendującego otrzymały konsorcja, których liderami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska i Politechnika Wrocławska.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

 

Dyskusja (0 komentarzy)