Aktualności
Badania
27 Lipca
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2022-07-27

Stworzą repozytorium modeli chorób neuropsychiatrycznych

Wypracowaniem wspólnych standardów tworzenia i wykorzystania modeli chorób neuropsychiatrycznych zajmie się konsorcjum europejskich instytutów naukowo-badawczych. Jego liderem jest Łukasiewicz – PORT. 

Projekt SAME-NeuroID (ang. Standardized Approaches to Modelling and Examination of Neuropsychiatric Disorders) znalazł się w pierwszej piątce wybranej z 391 aplikacji zgłoszonych w ramach programu Twinning Horyzontu Europa. Jest efektem współpracy z uznanymi europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi: Paryskim Instytutem Badań nad Mózgiem, Instytutem Psychiatrii Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Medycznym Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. W roli lidera konsorcjum występuje Łukasiewicz – PORT, który na realizację projektu otrzymał 1,5 mln euro. Badania pod kierunkiem dr. hab. Witolda Konopki prowadzić będzie działające we wrocławskim instytucie Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii.

Głównym celem jest wypracowanie wspólnych standardów tworzenia i wykorzystania modeli chorób neuropsychiatrycznych. Obecnie jednym z największych problemów, z jakim mierzą się naukowcy, jest stosowanie przez laboratoria różnych metod badawczych, co często uniemożliwia porównywanie otrzymywanych wyników badań. Unifikacja procedur i standardów pomiędzy laboratoriami umożliwi efektywną i wiarygodną realizację wielu przyszłych projektów badawczych z wykorzystaniem już istniejących i sprawdzonych procedur. W planach partnerów konsorcjów jest także stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci laboratoriów używających tych samych wystandaryzowanych metod dla prac badawczych.

Rezultatem przedsięwzięcia będzie m.in. platforma badawcza, pomyślana jako repozytorium wypracowanych procedur. W Łukasiewicz – PORT powstanie laboratorium, w którym te procedury będą testowane i walidowane. Rozwinięta i poszerzona zostanie także współpraca z laboratoriami w jednostkach partnerskich, w których również będą sprawdzane opracowane procedury.

Projekt SAME-NeuroID obejmuje zarówno działalność naukową, jak i okołonaukową, a jego program składa się z kilku obszarów. Oprócz badań naukowych są to m.in. działania edukacyjne i warsztatowe zarówno dla doświadczonych pracowników naukowych, jak i doktorantów i studentów, organizacja wspólnych warsztatów, sympozjów i konferencji, a także transfer technologii.

Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata i ma się zakończyć w drugiej połowie 2025 roku.

źródło: Łukasiewicz – PORT

Dyskusja (0 komentarzy)