Aktualności
Badania
12 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-12

Agencja Badań Medycznych coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. Do jej zadań będzie należeć m.in. organizacja niekomercyjnych badań klinicznych, prowadzenie analiz oraz inicjowanie rozwoju nauk medycznych.

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt, akcentuje, że powstanie Agencji jest uzasadnione niesatysfakcjonującym poziomem finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz koniecznością zapewnienia instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz i badań. Nowa agencja jako wyspecjalizowana jednostka zrzeszająca krajowych i zagranicznych ekspertów ma przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Pieniądze pozyskane z jej działalności zostaną przeznaczone na badania, których efekty przyniosą korzyść dla pacjentów w postaci m.in. dostępu do najnowszych terapii lekowych.

W obecnym systemie ochrony zdrowia nie funkcjonuje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych. Niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaś zaledwie około 2 proc. wszystkich badań klinicznych prowadzonych w kraju. Inwestycje w ten obszar – jak wskazuje resort – mają polepszyć jakość wykonywanych świadczeń medycznych, a tym samym poprawić bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.

Zgodnie z projektem, Agencja Badań Medycznych będzie odpowiedzialna za tworzenie i zarządzanie programami, na podstawie których będą finansowane projekty badawcze lub rozwojowe dotyczące nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projekty interdyscyplinarne. ABM ma zajmować się upowszechnianiem informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach oraz oceną wniosków i zawieraniem umów z beneficjentami wyłonionymi w konkursach. Agencja ma także m.in. nadzorować i kontrolować realizację projektów badawczych lub rozwojowych; prowadzić własne badania naukowe i prace rozwojowe. Rola ABM będzie też wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Agencja będzie finansowana z budżetu państwa oraz odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3 proc. jego przychodów. ABM będzie także pozyskiwać środki z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programów badawczych. O dofinansowanie z ABM będą mogły się ubiegać jednostki badawczo-rozwojowe, np. medyczne instytuty badawcze czy uczelnie medyczne. Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez ministra zdrowia. Będzie nią zarządzać prezes powołany przez ministra na sześć lat oraz Rada Agencji, w skład której wejdzie od 15 do 20 członków powoływanych przez szefa resortu zdrowia.

MK

Źródło: PAP

Dyskusja (0 komentarzy)