Aktualności
Badania
04 Czerwca
Źródło: www.agh.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-04

AGH dla klimatu

Zmiany klimatu oraz towarzyszące im konsekwencje są jednym z głównych wyzwań współczesnej nauki. Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu, w Akademii Górniczo-Hutniczej powstał interdyscyplinarny zespół, którego rolą jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnego ocieplenia.

„AGH dla Klimatu” jest pierwszym międzywydziałowym zespołem, który koordynuje prowadzone w uczelni badania z dziedziny ochrony środowiska. Został powołany przez prorektora ds. współpracy AGH, a obecnego rektora-elekta, prof. Jerzego Lisa. W jego skład wchodzą przedstawiciele pięciu wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej, w których prowadzone są intensywne badania w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności walki ze skutkami zmian klimatycznych: Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Energetyki i Paliw. Przewodniczącym zespołu jest dr hab inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (WIEiT).

Zespół ma za zadanie inicjować nowe badania, koordynować działania uczelni w zakresie przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatycznych, a także współpracować z administracją, przemysłem i ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Wszyscy członkowie brali aktywny udział w konsultacjach dotyczących projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA, którego AGH jest partnerem. Warto dodać, że naukowcy z AGH brali udział w pracach dotyczących jakości powietrza w porozumieniu z takimi instytucjami, jak: Krakowski Alarm Smogowy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Krakowa czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Badacze krakowskiej uczelni prowadzą wiele projektów związanych z emisją gazów cieplarnianych, w tym w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) czy programu ramowego UE Horyzont 2020. Podejmują również w swoich działaniach takie tematy, jak: racjonalne wykorzystanie paliw i rozwój odnawialnych źródeł energii, inicjowanie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, określenie śladu węglowego, badania monitoringowe środowiska, mobilność niskoemisyjna czy ekologiczny rozwój miast.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)