Aktualności
Badania
05 Marca
Opublikowano: 2019-03-05

AGH w konsorcjum z zakresu mikroskopii elektronowej

Naukowcy z Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej biorą udział w prestiżowym europejskim projekcie „Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy (ESTEEM3)”.

Przedsięwzięcie związane jest z zastosowaniem zaawansowanych metod i technik mikroskopii elektronowej w badaniach mikrostrukturalnych materiałów konstrukcyjnych. W ramach projektu ESTEEM3 prowadzone będą badania naukowe związane z najnowocześniejszymi technikami obrazowania, w tym również w 3D, zastosowaniem dyfrakcji elektronowej, spektroskopii, technikami in-situ i metrologii w celu rozszerzenia możliwości badawczych w zakresie materiałów związanych z energetyką, transportem i zdrowiem. Jednym z głównych założeń jest zapewnienie dalszego rozwoju metod i technik eksperymentalnych w obszarze mikroskopii elektronowej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy najlepszymi ośrodkami mikroskopii elektronowej w Europie.

ESTEEM3 ma także za zadanie umożliwić nieodpłatny dostęp do kosztownej, najnowocześniejszej aparatury badawczej międzynarodowemu środowisku naukowemu oraz przemysłowemu. Infrastruktura badawcza poszczególnych uczestników projektu będzie wykorzystana w ramach tzw. Transnational Access do analizy struktury oraz właściwości nowych materiałów, a także rozwoju nauk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych. Dostęp do aparatury będzie możliwy dla naukowców z całej Europy po przedstawieniu problemu – projektu naukowego ocenianego przez zespół niezależnych ekspertów.

W projekcie ESTEEM3 zaplanowano także szkolenia, w tym m.in. w AGH – 6 Europejska Szkoła Mikroskopii Elektronowej im. Profesora Stanisława Gorczycy.

Poza Akademią Górniczo-Hutniczą w projekcie uczestniczą naukowcy z 19 europejskich ośrodków badawczych: Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften EV (Niemcy), Forschungszentrum Julich GmbH (Niemcy), Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (Francja), Universiteit Antwerpen (Belgia), University of Oxford (Wielka Brytania), University of Cambridge (Wielka Brytania), Institut Jozef Stefan (Słowenia), Technische Universitaet Graz (Austria), Universidad de Zaragoza (Hiszpania), Universidad de Cadiz (Hiszpania), Chalmers Tekniska Hoegskola AB (Szwecja), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU (Norwegia), Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Włochy), Attolight SA (Szwajcaria), CEOS Corrected Electron Optical Systems GmbH (Niemcy), DENSsolutions BV (Holandia), NanoMEGAS SPRL (Belgia), Quantum Detectors Ltd (Wielka Brytania), Euronovia (Francja).

ESTEEM3 jest projektem naukowym finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego UE Horizon 2020, konkurs H2020-INFRAIA-2018-2020. Całkowity budżet przedsięwzięcia to 10 mln euro. Kierownikiem projektu ze strony AGH jest dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH.

Źródło: AGH

 

Dyskusja (0 komentarzy)