Aktualności
Badania
06 Marca
Opublikowano: 2017-03-06

Algi pomogą przemysłowi

Zróżnicowana grupa organizmów cechująca się brakiem wykształconych tkanek, w większości samożywna, żyjąca w środowisku wodnym, zawiera wiele składników odżywczych. Tak wygląda charakterystyka alg, inaczej glonów, które z uwagi na swoje określone właściwości znalazły się w kręgu zainteresowań różnych badaczy szukających ich kolejnych zastosowań. Studenci Politechniki Warszawskiej z Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej chcą na przykład wykorzystać je zarówno do przetworzenia dwutlenku węgla po jego wcześniejszym odseparowaniu ze spalin, jak również do wygenerowania biomasy oraz kwasów tłuszczowych służących do produkcji biodiesla. Zbudowana w tym celu Aparatura do Badania Metody Ciśnieniowej Hodowli Mikroalg o Zastosowaniu Przemysłowym rozpoczyna właśnie testy instalacji, mając szansę na przyszłą komercjalizację, wykorzystuje bowiem technologie nadające się do opatentowania, opowiada Michał Wojtalik, koordynator projektu.

Pomysł na hodowlę, a następnie badanie glonów powstał dwa lata temu podczas praktyk w firmie Total, w których wzięli udział członkowie rzeczonego koła naukowego. Oglądane tam prezentacje, dotyczące progów ustalonych przez Unię Europejską określających normy zawartości biokomponentów w paliwach, uzmysłowiły uczestnikom potrzebę stworzenia technologii rozwiązującej problem rosnącego zapotrzebowania na biopaliwa. Owocem ówczesnych przemyśleń stała się właśnie ta posiadająca własne źródło światła i gazu mobilna instalacja, która pozwala prowadzić hodowlę mikroalg pod ciśnieniem do 10 bar. Testowana konstrukcja wyposażona jest ponadto w funkcje monitorowania przebiegu obserwowanego procesu, umożliwiając eksploratorom śledzenie parametrów temperatury, ciśnienia oraz naświetlenia i pH, a także pobieranie próbek do okresowego badania stężenia biomasy mikroorganizmów.

Wykorzystywane do badań glony stanowią specjalny, wyizolowany w Niemczech szczep, najpierw namnażany, a następnie zaszczepiany do reaktorów. Wyselekcjonowane w Halle algi nie przyklejają się do ścianek naczyń i pojemników, w których się znajdują, co w rezultacie ułatwia prowadzenie pełnego cyklu doświadczalnego.

Naukowcy z politechniki chcą wdrożyć realizowany projekt w większej skali, podkreśla Wojtalik. Ich marzeniem jest współpraca z koncernem energetycznym i zbudowanie takiej instalacji w skali przykładowo ćwierćtechnicznej, która umożliwiłaby potwierdzenie słuszności realizowanej koncepcji. Ewentualne urzeczywistnienie ambitnej wizji możliwe będzie dopiero po uzyskaniu pierwszych wyników eksperymentów.

az

(źródło: pw.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)