Aktualności
Badania
11 Sierpnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2018-08-11

Amerykański patent dla wynalazku z UJ

Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office, USPTO) przyznał patent wynalazkowi naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenie patentowe dotyczyło zastosowania protoporfiryny kobaltu do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi obwodowej. Proces ten może być wykorzystany do leczenia chorób układu krwiotwórczego, w szczególności w terapii neutropenii (wrodzonej bądź wywołanej chemio- lub radioterapią), ostrej postaci białaczki szpikowej i limfatycznej oraz do pozyskiwania hematopoetycznych komórek macierzystych do transplantacji zarówno allogenicznej, jak i autologicznej. Autorami patentu oznaczonego sygnaturą No. US 10,010,557 B2: „Cobalt porphyrins for the treatment of blood-related disorders” są naukowcy z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ: dr Agata Szade, dr Krzysztof Szade oraz prof. Alicja Józkowicz i prof. Józef Dulak (kierownik Zakładu).

MK

(Źródło: UJ)

Dyskusja (0 komentarzy)