Aktualności
Badania
29 Kwietnia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2019-04-29

Archeolodzy z misji CAŚ odkryli meczet na wyspie Fajlace

Uczestnicy misji archeologicznej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego zakończyli szósty sezon prac wykopaliskowych na stanowisku Kharaib el-Desht, położonym na wyspie Fajlaka w Kuwejcie. Badania wskazują, że najprawdopodobniej jedna z odkrytych struktur to pozostałości meczetu.

Stanowisko Kharaib el-Desht położone jest na północno-zachodnim wybrzeżu Fajlaki. Prace misji mają na celu zbadanie osady rybackiej, datowanej wstępnie na okres późnoislamski (od końca XVI do końca XIX wieku). Misja odkryła dotychczas dwa domostwa oraz ponad sto małych pieców glinianych, a także liczne akcesoria rybackie, takie jak kamienne kotwice, haczyki rybackie oraz obciążniki do sieci. Poza pracami wykopaliskowymi, prowadzone są także badania podwodne wzdłuż wybrzeża wyspy, które zaowocowały odkryciem kilkunastu kamiennych konstrukcji, zidentyfikowanych jako pułapki na ryby.

W bieżącym sezonie archeolodzy dokonali wyjątkowego odkrycia. Natrafili na strukturę monumentalnej budowli. Jej zarys zbliżony jest do kwadratu o bokach długości około 20 metrów. Budynek składa się z dużego dziedzińca (prawie 200 metrów kwadratowych) prowadzącego do głównego pomieszczenia, w którym odkryto pozostałości czterech dużych filarów wspierających zadaszenie (które się nie zachowało). Najciekawszych odkryć dostarczyły badania w obrębie południowo-zachodniego muru struktury. Po odczyszczeniu ukazały się w nim dwie nisze. Większa z nich ma metr szerokości i półtora metra głębokości. Ściana zamykająca niszę wystaje poza obręb budowli, tworząc półkolisty występ. Mniejsza nisza mieści się w szerokości ściany.

Analiza planu budowli, zwłaszcza obecność niszy zorientowanych na południowy-zachód, wskazuje na układ typowy dla meczetów. Większa z nich jest najpewniej mihrabem, mniejsza to może być mieścić mimbar, czyli kazalnice. Obecność dwóch nisz wskazuje, że odkryta budowla mogła służyć jako tzw. meczet piątkowy.

Badania na Fajlace prowadzi Kuwejcko-Polska Misja Archeologiczna (KPAM), kierowana przez prof. Piotra Bielińskiego z CAŚ UW przy współpracy z dr. Sultanem al-Duweish oraz dr. Hamidem al-Mutairi. Projekt na stanowisku Kharaib el-Desht, pod kierunkiem dr Agnieszki Pieńkowskiej z CAŚ UW, rozpoczął się w 2013 roku w ramach „Kuwait Failaka Archeological Research Project – comparativestudy of the settlement patterns on Failaka Island. Investigations of Kharaib el-Desht Settlement Complex”.

Źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)