Aktualności
Badania
01 Lipca
Źródło: iStock
Opublikowano: 2024-07-01

Aronia, borówka i jagoda kamczacka „lekiem” na jaskrę i starczowzroczność

Oczyszczone ekstrakty z owoców czarnej borówki, aronii oraz jagody kamczackiej, przyjmowane doustnie, pomagają w zmniejszeniu objawów zespołu suchego oka, jaskry i starczowzroczności – dowodzą badania wrocławskich naukowców. 

„Polifenole i irydoidy z aronii, czarnej borówki i jagody kamczackiej jako składniki suplementów diety w leczeniu jaskry” to projekt interdyscyplinarny realizowany wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. Tomasza
Sozańskiego z Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej oraz firmę produkującą ekstrakty roślinne, która przygotowała kapsułki z oczyszczonych ekstrakty z owoców i koordynowała badania.

Wzięły w nich udział osoby 50+, czyli w mniejszym lub w większym stopniu ze stwierdzoną już starczowzrocznością, które wykonują na co dzień pracę biurową. Choroba ta dotyka blisko 1,3 miliarda ludzi na całym świecie. Przez 12 tygodni badanym podawano kapsułki zawierające oczyszczone ekstrakty z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliott), jagody kamczackiej (Lonicera caerulea L.) oraz borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.). Owoce te są wyjątkowo bogatym źródłem czerwonych barwników antocyjanowych, które wykazują szereg aktywności biologicznych także w kierunku poprawy narządu wzroku. Dodatkowo owoce jagody kamczackiej zawierają znaczne ilości związków bioaktywnych z grupy irydoidów, które podobnie jak antocyjany charakteryzują się wysoką aktywnością i korzystnym działaniem na narząd wzroku. Ekstrakty były oczyszczane w celu usunięcia zbędnych związków, jak np. cukry czy kwasy organiczne, a także po to, aby zwiększyć stężenie związków aktywnych.

Badanie podzielono na dwa etapy (po 6 tygodni każdy). Uczestnicy przyjmowali zamiennie, dwa razy dziennie, po jednej kapsułce suplementu diety bądź placebo. Odbywało się w różnych okresach czasu, w przypadkowej kolejności i bez wiedzy pacjenta, co przyjmuje. Te dwa okresy przyjmowania kapsułek były rozdzielone okresem pauzy (wash-out), który trwał 5 tygodni. Badania prowadzono systemem cross over study (randomizowane, podwójnie zaślepione, skrzyżowane). Projekt pozwolił na porównanie dwóch interwencji (w tym przypadku badany produkt-placebo) w tej samej grupie uczestników, co daje obraz skuteczności i bezpieczeństwa terapii w tej samej grupie osób, eliminując wpływ zmiennych międzyosobniczych.

W badaniu oceniano wpływ substancji testowanych zawartych w preparacie na ostrość wzroku do dali i bliży, poczucie kontrastu do dali i bliży, ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz nawilżenie spojówek, testowane testem Schirmera, indeksem LIPCOF i testem TBUT oraz pole widzenia. Wstępne wyniki pokazały, że suplement stosowany doustnie nie zmienia ostrości wzroku w pierwszych 6 tygodniach podawania, dopiero w kolejnym cyklu zaobserwowano poprawę ostrości wzroku do bliży u 92,3% uczestników badania. Może to wskazywać na potencjał korekty widzenia do bliży u pacjentów z prezbiopią. Z drugiej strony, poprawę nawilżenia spojówek zaobserwowano w teście Schirmera na początku szóstego tygodnia podawania u 80% uczestników. Efekt ten osłabł w kolejnych tygodniach prowadzenia eksperymentu do 61,5%. Poprawa nawilżenia spojówek w teście Schirmera wskazuje na potencjalny korzystny efekt u grupy osób z zespołem suchego oka.

Sami uczestnicy po zakończonym badaniu dostrzegli poprawę ostrości widzenia, lepszy kontrast widzenia oraz lepsze widzenia w nocy.

Jest to pierwsze badanie preparatu opartego na naturalnych, standaryzowanych ekstraktach z aronii, jagody kamczackiej i borówki czarnej. Jego wyniki są zadowalające, ale chcielibyśmy jeszcze rozszerzyć grupę badawczą na osoby w wieku około 30 lat, które pracują przed komputerem, np. informatyków oraz zawodowych kierowców samochodów ciężarowych – mówi prof. Alicja Kucharska z Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

MK, źródło: UPWr

Dyskusja (0 komentarzy)