Aktualności
Badania
01 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-01

Aż osiem grantów ERC dla Polaków!

Informowaliśmy przed kilkoma dniami o czworgu polskich naukowcach, którzy w ostatnim konkursie Europejskiej Rady Badań Naukowych zdobyli ERC Starting Grants. Okazuje się, że czworo kolejnych swoje granty będzie realizować w zagranicznych instytucjach naukowych, w których kontynuują swoją karierę.

Dr Anna Baranowska-Rataj, socjolog demograf, absolwentka i doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która pracuje w Szwecji na Uniwersytecie Umea dzięki grantowi Mobilność Plus MNiSW, uzyskała od ERC środki na realizację projektu naukowego „The effects of unemployment on health of family members”. Uczona bada sytuację młodych na rynku pracy w kontekście możliwości założenia własnej rodziny; podejmuje problematykę dobrostanu rodzin w zależności od ich struktury oraz bada wpływ liczby rodzeństwa na szanse edukacyjne i stan zdrowia dzieci.

Dr Edyta Roszko, absolwentka Instytutu Etnologii na Uniwersytecie Łódzkim, doktorat zrobiła w Niemczech, a potem rozwijała karierę akademicką w wielu krajach świata, m.in. w Tajwanie i Wielkiej Brytanii. Ostatnio związana jest z duńskim Uniwersytetem w Kopenhadze, gdzie będzie realizować projekt „Transoceanic Fishers: Multiple mobilities in and out of the South China Sea”. Uczona posiada unikalne kompetencje, m.in. przyznaje się do znajomości wietnamskiego i chińskiego.

Dr Piotr Didyk, informatyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, który na postdoku był u prof. Wojciecha Matusika w MIT, a wcześniej bronił doktorat u prof. Karola Myszkowskiego w Niemczech na Uniwersytecie w Saarland i w Instytucie Maxa Plancka, obecnie jest profesorem na niedużym, młodym Università della Svizzera italiana w Lugano w Szwajcarii, gdzie zrealizuje projekt „Perceptually-Driven Optimizations of Graphics Content for Novel Displays”.

Z kolei dr Łukasz Grabowski, matematyk, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, który obronił doktorat na Uniwersytecie w Getyndze, a w latach 2011-16 pracował naukowo w Imperial College London oraz uniwersytetach w Oxford i Warwic, projekt „Limits of Structures in Algebra and Combinatorics” poprowadzi na Uniwersytecie w Lancaster w Wielkiej Brytanii. Za największe dotychczas  osiągnięcia naukoweuważa publikację dotyczącą niezmienników L2 w „Inventiones” i pracę nt. kwadratury Tarskiego, opublikowaną  w „Annales of Mathematics”.

Przypomnijmy, że w polskich instytucjach naukowych granty ERC będą realizowali doktorzy: Magdalena Winiarska z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Piotr Achinger z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Michał Németh z Zakładu Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Tomasz Żuradzki kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki na Wydziale Filozoficznym UJ.

W ostatnim konkursie Starting Grants, ERC przyznała 406 grantów. Oznacza to, że tylko 13,1 % spośród 3085 aplikacji zakończyło się sukcesem. Najwięcej grantów zdobyli przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – 177. Uzyskali oni współczynnik sukcesu na poziomie 13,2% (1339 wniosków). Reprezentanci nauk o życiu złożyli 874 aplikacji i zdobyli 118 grantów, co oznacza stopień sukcesu na poziomie 13,5%. Humaniści i „społecznicy” złożyli 872 wnioski i zdobyli 111 grantów, uzyskując stopień sukcesu na poziomie 12,7%.

Najwięcej grantów – 79 – będzie realizowanych w Wielkiej Brytanii, choć sami Brytyjczycy zdobyli „tylko” 37 grantów. Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy – 67 projektów i Francja – 53 projekty. Niemieccy uczeni zdobyli 65 grantów, a francuscy – 48. Aż 43 granty zdobyli Włosi, ale w samej Italii będzie realizowanych tylko 19 projektów naukowych.

Tylko jeden zagraniczny badacz wybrał polską instytucję jako miejsce realizacji grantu ERC – to dr Ulrich Timme Kragh, który badania finansowane przez ERC zdecydował się prowadzić na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje na tej uczelni jako profesor wizytujący. Kilka dni temu uzyskał grant FNP w konkursie Team, co przedłuży jego pracę w Polsce.

Piotr Kieraciński

Dyskusja (0 komentarzy)