Aktualności
Badania
14 Lutego
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2024-02-14

Badacze UJ opisali rolę jednego z białek w procesie włóknienia wątroby

Rolę jednego z białek w procesach aktywacji komórek gwiaździstych oraz włóknienia wątroby zbadali naukowcy z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyniki ich praco opublikowało czasopismo „Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology”.

Włóknienie wątroby jest procesem bliznowacenia towarzyszącym wszystkim przewlekłym chorobom tego narządu, niezależnie od ich etiologii. To złożony proces, który angażuje wiele typów komórek oraz charakteryzuje się zaburzeniem budowy i składu macierzy zewnątrzkomórkowej. Podczas przewlekłego uszkodzenia wątroby dochodzi m.in. do rozwoju reakcji zapalnej oraz aktywacji komórek gwiaździstych (HSC), które następnie różnicują w komórki podobne do miofibroblastów i nabywają właściwości prozapalnych i profibrogennych. Białko indukowane przez MCP-1 (Monocyte chemoattractant proteininduced protein 1, MCPIP1) jest ważnym regulatorem stanu zapalnego. Działa jako RNaza, która m.in. poprzez degradację transkryptów kodujących cytokiny prozapalne, hamuje rozwój stanu zapalnego.

Uzyskane wyniki wskazują na zwiększony poziom ekspresji MCPIP1 w ludzkich zwłókniałych wątrobach w porównaniu do zdrowej tkanki. Poziom MCPIP1 jest również podwyższony w komórkach HSC i hepatocytach w mysich modelach włóknienia wątroby. Co więcej, hepatocyty z delecją Mcpip1 prowadzą do silniejszej aktywacji HSC, m.in. poprzez uwalnianie czynnika wzrostu tkanki łącznej. Dodatkowo, nadekspresja MCPIP1 w komórkach HSC hamuje ich aktywację poprzez obniżanie ekspresji TGFB1, a fenotyp ten ulega odwróceniu po wyciszeniu MCPIP1. Nasze wyniki wskazują, że MCPIP1 odgrywa istotną rolę w procesie włóknienia wątroby – informuje dr Natalia Pydyn z Zakładu Biochemii Ogólnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, pierwsza autorka pracy.

Wyniki opublikowało czasopismo Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology wydawane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Gastroenterologii.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)