Aktualności
Badania
19 Czerwca
Źródło: Science
Opublikowano: 2023-06-19

Badaczka z PG o nocnym zanieczyszczeniu światłem sztucznym na łamach „Science”

Wpływem nocnego zanieczyszczenia światłem sztucznym na zdrowie ludzi zajmuje się badaczka z Politechniki Gdańskiej. W amerykańskim czasopiśmie „Science” ukazał się właśnie, wyróżniony na okładce, artykuł poświęcony temu tematowi.  

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej jest główną autorką artykułu dotyczącego nocnej ekspozycji na światło sztuczne na obszarach zurbanizowanych w kontekście oddziaływania na zdrowie ludzi i społeczeństwo, który został opublikowany w najnowszym wydaniu amerykańskiego czasopisma naukowego Science. To pierwsza taka publikacja z afiliacją PG w tym prestiżowym tytule. Do współpracy nad artykułem badaczka zaprosiła ekspertów z Europy i Stanów Zjednoczonych: prof. Evę Schernhammer, która naukowo zajmuje się m.in. związkami pomiędzy ekspozycją na światło nocą a epidemiologią chorób, w tym ryzykiem wystąpienia nowotworów, a także dwóch neuronaukowców: prof. Johna P. Hanifina i prof. George’a C. Brainarda, którzy na potrzeby NASA badają wpływ światła sztucznego na kosmonautów na stacji kosmicznej. Artykuły innych autorów w tej sekcji czasopisma są poświęcone wpływowi zanieczyszczenia światłem sztucznym na astronomię, środowisko naturalne, pomiarom zanieczyszczenia świetlnego czy istniejącym regulacjom prawnym w tym zakresie.

Na łamach Science naukowcy dokonują syntezy prac badawczych z ostatnich lat dotyczących wpływu nocnego zanieczyszczenia światłem sztucznym na zdrowie publiczne, przedstawiają stan obecnej wiedzy, identyfikują obszary krytyczne dla przyszłych badań i zwracają uwagę na podejmowane ostatnio kroki polityczne (problem był poruszany m.in. w brytyjskim parlamencie), odwołując się m.in. do skutków kryzysu energetycznego. Autorzy przedstawiają też propozycje naprawcze, w tym rekomendacje ograniczania i lepszego zarządzania oświetleniem na terenach miejskich.

Przeprowadzone dotychczas badania pokazują, że nadmierna ekspozycja człowieka na światło w nocy może zakłócać rytm okołodobowy, w tym fizjologię, ograniczając wydzielanie melatoniny i zaburzać sen. Pojawia się też coraz więcej prac naukowych wskazujących na to, że może także zwiększać ryzyko występowania przewlekłych chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie, otyłość, depresja i wiele innych – mówi dr inż. Karolina Zielińska-Dąbkowska. – Naukowcy coraz poważniej podchodzą do tego tematu, ale – jak sygnalizujemy w artykule – potrzebne są dodatkowe badania środowiskowe, na podstawie których można byłoby opracowywać metody prewencji i zarządzania zanieczyszczeniem światłem sztucznym, a także tworzyć wytyczne dla projektantów oraz producentów opraw i źródeł światła, aby takie oświetlenie było bardziej zdrowe i bezpieczne – dodaje.

Podkreśla zarazem, że publikacja na temat nocnego zanieczyszczenia światłem w tak prestiżowym czasopiśmie pokazuje, iż publiczna dyskusja na temat tego zagadnienia wchodzi na nowy poziom, co jest dostrzegalne w badaniach z ostatnich pięciu lat, ale także we wzroście świadomości władz i społeczeństwa.

Publikacja w Science i moje dwa wcześniejsze artykuły na ten temat w czasopiśmie Nature są o tyle ważne, że pokazują potrzebę i wartość badań interdyscyplinarnych, a także to, że praktycy-architekci mogą mieć coś ważnego do powiedzenia na forum międzynarodowym – przyznaje.

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, na którym ukończyła studia i uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Naukowo zajmuje się m.in. problematyką interdyscyplinarnych uwarunkowań współczesnych projektów iluminacji, w tym ograniczeń wynikających z ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zdrowia i nowych możliwości technologicznych. Jej artykuły poświęcone tym zagadnieniom publikowane były m.in. w Nature Journal („Protect our right to light”„Make lighting healthier”). Zanim zajęła się nauką, jako projektant pracowała dla firm o światowej renomie w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Zurychu, zajmując się architektonicznym projektowaniem iluminacji (m.in. przy takich realizacjach jak: główna siedziba NATO w Brukseli, najwyższy budynek na świecie Burj Kalifa w Dubaju, instalacja świetlna Tribute in Light Memorial w Nowym Yorku, czy nowe obserwatorium astronomiczne w  Royal Observatory Greenwich). Jest członkiem licznych organizacji skupiających architektów i projektantów oświetleniowych na całym świecie. Stworzyła ruch ROLAN (Responsible Outdoor Lighting at Night), organizuje międzynarodowe konferencje poświęcone tematyce oddziaływania zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi i środowisko z udziałem naukowców i praktyków. Jest współautorką manifestu, który wskazuje, w jaki sposób można minimalizować ten wpływ.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)