Aktualności
Badania
27 Lipca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2022-07-27

Badaczka z UJ CM opracuje system pomocy osobom po amputacji

System pomocy osobom po amputacji zamierza stworzyć w Polsce badaczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Ma być lustrzanym odbiciem modelu funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych. 

Dr Agnieszka Wnuk-Scardaccione z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zdobyła grant w ostatniej odsłonie konkursu MINIATURA 6. Dzięki otrzymanemu z Narodowego Centrum Nauki finansowaniu uda się na wyjazd konsultacyjny do Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Pobyt w Stanach Zjednoczonych da jej niezbędne narzędzia do stworzenia lustrzanego modelu pomocy osobom po amputacji w naszym kraju.

W Polsce według statystyk Narodowego Funduszu Zdrowia wykonuje się około 30 tys. zabiegów amputacji rocznie. Do dziś nie opracowano spójnego modelu pomocy tym osobom. Nie został stworzony żaden system postępowania fizjoterapeutycznego ani protetycznego. Pozostawia to dużą lukę na działania niepożądane, np. zbyt wczesne oferowanie zaopatrzenia protetycznego. Osoba w sytuacji kryzysu psychicznego po przebytym zabiegu odjęcia kończyny może być szczególnie wrażliwa na sugestie o konieczności zakupu jak najdroższego sprzętu.

Celem wyjazdu dr Agnieszki Wnuk-Scardaccione do Baltimore jest obserwacja sposobu informowania pacjentów o dalszym postępowaniu terapeutycznym, konsultacja formowania interdyscyplinarnego zespołu do spraw osób po amputacji oraz metodologicznego podziału obowiązków wszystkich jej członków. Miejsce wyjazdu zostało bardzo starannie dobrane. Uniwersytet Johna Hopkinsa, a szczególnie oddział zajmujący się tematyką amputacji, jest wiodącym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie budowania i organizacji specjalistycznego zespołu medycznego w nurcie psychologii zdrowia. Pobyt w USA umożliwi jej przeprowadzenie celowych konsultacji, zebranie odpowiednich danych i podstaw naukowych do stworzenia lustrzanego modelu w polskich realiach służby zdrowia.

Z moich obserwacji wynika, że pacjent po amputacji w Polsce nie otrzymuje precyzyjnych informacji na temat przebiegu dalszego procesu usprawniania. Nie informuje się go o konieczności rehabilitacji, opracowania blizny kikuta, bandażowania, konsultacji z psychologiem i dietetykiem ani o różnych możliwościach zaprotezowania. Specjaliści nie kontaktują się pomiędzy sobą, co zwiększa dezinformację. Nie istnieje żaden szpitalny oddział dedykowany specjalnym potrzebom tych pacjentów. Nieodpowiednia opieka medyczna we wczesnym etapie po zabiegu skutkuje najczęściej wykluczeniem jednostki z życia społecznego i zawodowego. W ramach wyjazdu, na podstawie doświadczenia pracowników Uniwersytetu Johna Hopkinsa, planuję przygotować podstawowe arkusze informacyjne dla pacjentów (ścieżka powrotu do normalnej aktywności dnia codziennego). Dodatkowo wyjazd pomoże mi oszacować kolejność i czas spotkań z poszczególnymi specjalistami oraz przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu – tłumaczy dr Agnieszki Wnuk-Scardaccione.

W tegorocznej edycji MINIATURY wyłoniono już 124 laureatów, którzy otrzymali finansowanie na pojedyncze działania naukowe (badania wstępne i pilotażowe, a także wyjechać na staż naukowy, kwerendę lub wyjazd konsultacyjny). Celem konkursu jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Budżet programu wynosi 20 mln zł. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do końca lipca br.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)