Aktualności
Badania
06 Grudnia
Źródło: UPWr
Opublikowano: 2022-12-06

Badaczka z UPWr spróbuje zahamować antybiotykooporność

Nad innowacyjnym preparatem, który ma zahamować postępujący wzrost oporności na związki przeciwdrobnoustrojowe wśród bakterii, pracuje badaczka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Otrzymała na ten cel blisko 1,5 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

To obecnie jedno z największych wyzwań medycyny ludzkiej i weterynaryjnej. Drobnoustroje antybiotykooporne zagrażają bowiem zdrowiu oraz życiu ludzi i zwierząt, wydłużają terapię, a tym samym realnie zwiększają koszty leczenia. Standardowe działania w postaci podawanych środków przeciwdrobnoustrojowych są coraz częściej zawodne. Dlatego tak istotne jest, aby poszukiwać alternatywnych rozwiązań. Nad jednym z nich pracuje dr Karolina Bierowiec z Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest jedną z laureatek XIII edycji konkursu LIDER. Na realizację projektu StaphiX otrzyma z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prawie 1,5 mln zł. Środki te posłużą do opracowania innowacyjnego preparatu dla psów i kotów, na bazie bakteriocyny, o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych skierowanych przeciwko S. aureus i S. pseudintermedius, szczególnie szczepom MRSA i MRSP.

To jedne z najczęściej izolowanych bakterii oportunistycznych zasiedlających skórę i błony śluzowe kotów i psów. Bakterie te, szczególnie szczepy metycylinooporne MRSA i MRSP, mogą pierwotnie, jak i wtórnie powodować zakażenia u zwierząt o różnym stopniu nasilenia objawów klinicznych. Nasze badania wstępne wykazały, że niektóre gronkowce kagulazo-ujemne, naturalnie zasiedlające skórę zwierząt domowych, produkują substancje o działaniu antagonizującym wzrost MRSA i MRSP. Uważam, że substancje te mogą zostać wykorzystane do opracowania nowego środka dla zwierząt o działaniu przeciwdrobnoustrojowym – tłumaczy dr Bierowiec.

Jak dodaje, badania aplikacyjne umożliwią wytypowanie bakteriocyny o najsilniejszych właściwościach hamujących względem gronkowców, bezpiecznej dla ludzi i zwierząt, o pożądanych cechach fizyko-chemicznych. W drugim etapie projektu właściwości przeciwdrobnoustrojowe bakteriocyny oraz prototypu produktu zostaną przetestowane w warunkach in vitro na sztucznym modelu skóry psa. Badaczka liczy na to, że jej rozwiązanie znajdzie zastosowanie w terapii psów i kotów, stanowiąc alternatywę do antybiotyków stosowanych u ludzi.

LIDER jest programem skierowanym do doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. W XIII edycji finansowanie otrzymało w sumie 49 projektów na łączną kwotę 71,3 mln zł. LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie NCBR. Od 2009 roku odbyło się już trzynaście konkursów, w wyniku których wyłoniono blisko 550 młodych naukowców. Przyznano im ponad 660 mln zł na autorskie projekty badawcze. Jak dotąd rekordowa była jedenasta edycja, w której 60 młodych badaczy otrzymało prawie 85 mln zł.

MK, źródło: UPWr

Dyskusja (0 komentarzy)