Aktualności
Badania
24 Lutego
Źródło: researchgate.net
Opublikowano: 2020-02-24

Badaczka z Wydziału Biologii UJ z grantem MSCA

Dr Patrycja Orłowska-Feuer z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymała stypendium w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) przy Komisji Europejskiej. Grant badawczo-szkoleniowy umożliwi jej prowadzenie pionierskich badań w Manchesterze.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie umożliwiają realizację projektów badawczo-szkoleniowych, oferując jednocześnie atrakcyjne możliwości rozwoju kariery zawodowej i wymianę wiedzy poprzez międzynarodową, międzysektorową mobilność naukowców. Stypendia skierowane są do instytucji z sektora akademickiego (uczelnie wyższe, instytuty badawcze), instytucji z sektora pozaakademickiego (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe) oraz indywidualnych naukowców. Granty realizowane są od 12 do 24 miesięcy w wybranej instytucji znajdującej się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem H2020. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Oprócz pracy badawczej naukowcy powinni uczestniczyć w różnych konferencjach i szkoleniach naukowych oraz kursach poszerzających ich wiedzę i umiejętności, a także zaangażować się w działalność popularyzatorską.

Dr Patrycja Orłowska-Feuer w ramach otrzymanego indywidualnego 2-letniego stypendium będzie prowadziła badania w Manchester University u boku prof. Roberta Lucasa. Projekt ma na celu porównanie udziału komórek melanopsynowych (tzw. trzeciego typu fotoreceptorów znajdującego się w siatkówce oka ssaków) w przetwarzaniu informacji wzrokowej u gryzoni nocnych (myszy) oraz dziennych (Rhabdomys; trawomyszka – gryzoń blisko spokrewniony z myszami występujący na wolności w Afryce i charakteryzujący się aktywnością dzienną). Będzie to pierwsze na świecie kompleksowe porównanie funkcjonowania układu wzrokowego u blisko spokrewnionych, jednakże prowadzących odmienny tryb życia, gryzoni.

Dr Patrycja Orłowska-Feuer ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2014 roku obroniła pracę doktorską „Melanopsin modulation of slow oscillatory activity in the subcortical visual system – in vivo electrophysiological study on rats and mice” napisaną pod opieką prof. Mariana Lewandowskiego. W latach 2015–2019 odbyła staż podoktorski w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w ramach projektu Symfonia (NCN). Obecnie pracuje w Zakładzie Neurofizjologii i Chronobiologii na Wydziale Biologii. Od września ubiegłego roku przebywa na stypendium Bekkera, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w Manchester University. Jej zainteresowania naukowe obejmują udział komórek melanopsynowych w regulacji rytmiki okołodobowej i przetwarzaniu informacji świetlnej, wpływ światła o różnej budowie spektralnej na aktywność struktur zegara biologicznego, a także funkcje i źródło generowania infra-wolnych oscylacji w strukturach podkorowych mózgu gryzoni.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)