Aktualności
Badania
25 Lutego
Źródło: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Opublikowano: 2022-02-25

Badają kulturę muzyczną Regionu Kozła

Życie muzyczne w zachodniej Wielkopolsce i częściowo wschodniej Ziemi Lubuskiej jest przedmiotem badań naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. Region, którym się zajmują, charakteryzuje występowanie kozła – największej odmiany dud.

„Leksykon i archiwum cyfrowe kultury muzycznej Regionu Kozła” – to tytuł projektu, którym kieruje prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski z Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wraz z regionalistami i muzykami chce udokumentować przeszły i obecny obraz życia muzycznego (we wszelkich jego przejawach) unikalnego obszaru kulturowego na terenach zachodniej Wielkopolski i częściowo wschodniej Ziemi Lubuskiej. To tzw. Region Kozła. Nazwa wzięła się od instrumentu muzycznego bardzo popularnego w tym miejscu.

Kozioł to największa odmiana dud. W czasach staropolskich występował w całym kraju, był znany i ceniony także poza granicami ówczesnej Polski. Do XIX wieku dotrwał już tylko w Wielkopolsce, gdzie w czasach zaborów Polski i okupacji hitlerowskiej stał się jednym z symboli polskości w tej germanizowanej przez pruską i hitlerowską administrację dzielnicy kraju. Od kolejnego stulecia instrument ten występuje już tylko w Regionie Kozła i w ograniczonym zakresie na Górnych Łużycach w Niemczech – tłumaczy prof. Przerembski.

Dodaje, że znaczenie kozła dla polskiej kultury jest nie tylko symboliczne – instrument przyczynił się bowiem do jedynego w Europie przypadku integracji terytorialnej gmin, na terenie których występował i występuje.

Projekt, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zakłada szeroko zakrojone, kompleksowe badania dokumentujące kulturę muzyczną Regionu Kozła, mające fundamentalne znaczenie dla całościowego poznania polskiej kultury muzycznej w różnych jej przejawach i różnym czasie. Rezultaty interdyscyplinarnej dokumentacji z dziedziny historii muzyki, etnomuzykologii, etnologii i antropologii kulturowej, będą udostępnione w postaci „Leksykonu kultury muzycznej Regionu Kozła” oraz platformy internetowej Archiwum cyfrowe kultury muzycznej Regionu Kozła. Będzie miała formę interaktywnej mapy zawierającej całą zebraną dokumentację aktywności muzycznej poszczególnych miejscowości regionu (w szerszym kulturowym kontekście).

W leksykonie znajdą się obszerne informacje o muzyce regionu, wzbogacone materiałem nutowym, ikonograficznym, a w przypadku witryny internetowej także nagraniami fonograficznymi i audiowizualnymi. Z efektów badań będą mogli korzystać przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych – oprócz historyków muzyki i etnomuzykologów także historycy, historycy sztuki, etnolodzy czy kulturoznawcy, a także szerokie grono odbiorców spoza kręgów naukowych.

Tego rodzaju kompendium wiedzy o kulturze muzycznej Regionu Kozła jest oczekiwane przez mieszkańców tego unikatowego obszaru kulturowego. Z pewnością ułatwi im szersze zapoznanie się z własnymi tradycjami muzycznymi, a także ich kultywowanie, a nawet reaktywowanie – podkreślają muzykolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy na realizację projektu otrzymali ponad 1,5 mln zł.

Agata Mitek, źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)