Aktualności
Badania
08 Listopada
Opublikowano: 2022-11-08

Badają różnorodność obszarów wiejskich

Kompas obszarów wiejskich, czyli zalecany kierunek rozwoju uwzględniający czynniki wpływające na tamtejsze społeczności i ich cechy funkcjonalne zostanie opracowany w ramach europejskiego projektu, w którym uczestniczą naukowcy Politechniki Koszalińskiej. Odpowiednio przygotowane zbiory danych będą udostępnione na specjalnej platformie internetowej, z której skorzystają instytucje zaangażowane w tę tematykę.

Obszary wiejskie obejmują 80% terytorium Unii Europejskiej. Mieszka na nich 1/3 populacji UE. Tereny te podlegają zmianom demograficznym, klimatycznym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym, a to wpływa z kolei na jakość życia tamtejszych społeczności. Identyfikacja problemów, z jakimi mierzą się mieszkańcy obszarów wiejskich, jest głównym zadaniem projektu GRANULAR („Giving Rural Actors Novel data and re-Useable tools to Lead public Action in Rural areas”), w realizacji którego uczestniczy również Politechnika Koszalińska. Oprócz niej w przedsięwzięciu biorą udział instytuty akademickie, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sieci obszarów wiejskich i władze lokalne z: Belgii, Czech, Grecji, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Polskę w tym konsorcjum reprezentuje także European Rural Development Network (ERDN, czyli Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich) – organizacja mająca siedzibę w naszym kraju, skupiająca instytucje badawcze z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zajmująca się badaniami nad rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa. Pracami 23 partnerów zawiaduje Center International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM-IAMM) – paryska instytucja, która prowadzi studia w zakresie ekonomiki rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich państw śródziemnomorskich.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie wielostronnych i interdyscyplinarnych badań, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie wiedzy na temat różnorodności obszarów wiejskich. Warsztaty z udziałem naukowców, przedstawicieli organizacji rolniczych, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności pozwolą na wygenerowanie nowych zestawów danych pierwotnych. Na ich podstawie opracowane zostaną wskaźniki określające odporność, dobrostan, jakość życia i atrakcyjność obszarów wiejskich. Będą punktem wyjścia do sformułowania zaleceń dla przyszłych polityk istotnych dla obszarów wiejskich UE oraz wdrożenia długoterminowej wizji obszarów wiejskich.

Powstanie także kompas obszarów wiejskich, czyli zalecany kierunek rozwoju uwzględniający czynniki wpływające na społeczności wiejskie i ich cechy funkcjonalne. To nowatorskie podejście koncepcyjne i metodologiczne pozwoli w kompleksowy sposób rozpoznać czynniki, które przesądzają o zmianach na obszarach wiejskich. Odpowiednio opracowane zbiory danych zostaną udostępnione na specjalnej platformie internetowej, z której będą mogły korzystać różne instytucje zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich – zapowiada kierująca zespołem badawczym z Politechniki Koszalińskiej dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska z Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Jak dodaje, stworzone w projekcie GRANULAR Multi-Actor Lab opiera się na platformie Multi-Actor SHERPA (Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors) utworzonej w ramach programu Horizon 2020. Działa ona na poziomie regionalnym, koncentrując się na analizie współczesnych trendów w użytkowaniu gruntów oraz identyfikowaniu zależności między zmianą klimatu a użytkowaniem gruntów.

Realizacja projektu potrwa do 31 września 2026 roku. Całkowity budżet wynosi 6 mln 663 tys. euro. Na badania, które przeprowadzą naukowcy z Politechniki Koszalińskiej, przewidziano 160 tys. euro.

MK, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)