Aktualności
Badania
17 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-04-17

Badania nad mobilnością mieszkańców Polski w czasie epidemii koronawirusa

Zespół naukowców z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadził badanie mobilności mieszkańców Polski w czasie epidemii koronawirusa. Zaobserwowano znaczny spadek liczby podróży (o 2/3 w stosunku do stanu sprzed epidemii).

Badania przeprowadzone na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie mieszkańców Polski (n=1076) zrealizowano w okresie 24 marca – 6 kwietnia techniką telefoniczną CATI, we współpracy z ogólnopolską firmą badawczą EU-Consult sp. z o.o.

Zaobserwowano znaczny spadek liczby podróży – o 2/3 w stosunku do stanu sprzed epidemii. Wcześniej były to średnio 3 podróże dziennie (uwzględniając wszystkie cele podróży i wliczając przemieszczenia piesze), teraz – tylko jedna.

Najmniejsze ograniczenia dotyczą podróży do i z pracy (średnio niemal 10 podróży wykonywanych tygodniowo przed wybuchem epidemii, obecnie nieco ponad 3) i na zakupy czy w sprawach administracyjnych (wcześniej ponad 6, teraz 3). Największe ograniczenia dotyczą podróży związanych z rekreacją – tu średnia tygodniowa liczba podróży na osobę spadła z 5 do 1. Jeżeli chodzi o środki transportu to zdecydowanie Polacy zrezygnowali z transportu publicznego – spadek o ponad 80%, a mniej ograniczyli przemieszczenia samochodem (60% redukcji) czy piesze 50%. Jak wskazują autorzy badania, nie należy oczekiwać dalszych spadków, jest to model docelowy, chyba, że rozpoczną się masowe zwolnienia pracowników poza sektorem usług, wówczas dalsze ograniczenie podróży związanych z pracą jest możliwe.

Nie zauważono dużych różnic między kobietami i mężczyznami. Kobiety średnio spędzały dziennie 99 minut na przemieszczanie się przed wybuchem epidemii, teraz 30. Mężczyźni 101 minut, aktualnie – 38.

Rozpatrując procentowe spadki w poszczególnych grupach wiekowych, są one niemal identyczne. Ale ich przyczyny są różne. Na 2/3 redukcji mobilności u różnych grup składają się ograniczenia różnych typów podróży. W grupie osób w wieku szkolnym i studentów, skoro podróże do i ze szkoły spadły do zera z przyczyn administracyjnych, to znaczy, że spadek innych typów przemieszczeń wśród młodzieży był proporcjonalnie mniejszy niż w przypadku innych grup wiekowych. Pracujący ograniczyli mniej przemieszczenia do pracy, a bardziej inne. I tak jednak obserwowany jest bardzo silny spadek liczby podróży do i z pracy (z ponad 10 tygodniowo, do nieco ponad 3) – to efekt zawieszenia dużej części usług, utraty pracy przez część pracowników, przejście na telepracę. Mieszkańcy Polski, stosują się do zaleceń dotyczących pozostania w domach – rekreacja to już tylko średnio jedno wyjście tygodniowo zamiast 5.

Bardzo istotne zmiany zanotowano w strukturze przemieszczeń. Największe spadki zanotowano w transporcie publicznym, gdzie zamiast 2,5 podróży dziennie jest to przeciętnie 1/3 podróży dziennie. Mniejszym ograniczeniom uległ transport indywidualny, w przypadku przejazdów samochodami osobowymi z ponad 10 podróży do obecnie 3,5 podróży dziennie. Nastąpiła niemal całkowita rezygnacja z roweru. Proporcjonalnie mniejsze są ograniczenia przemieszczeń pieszych z 7 do 3 tygodniowo. Jedynie nieznacznie ograniczono korzystanie z taksówek (tylko o 12%).

Badanie jest kontynuowane w sposób ciągły, metodą CAWI. Autorzy zachęcają do wypełnienia kwestionariusza.

Monika Rogo, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)