Aktualności
Badania
26 Lutego
Opublikowano: 2018-02-26

Badanie relacji chorych na otyłość z pracownikami placówek medycznych

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest realizatorem pierwszego ogólnopolskiego badania społecznego nad relacjami chorych na otyłość z pracownikami placówek medycznych. Organizatorem badania pt. „Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym” jest Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA. Celem badania jest sprawdzenie jak lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia odnoszą się do chorych na otyłość. Do udziału w badaniu zaprasza się pacjentów powyżej 18. roku życia z BMI 30+.

Badanie patronatem honorowym objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Polskie Towarzystw Badań nad Otyłością. Partnerem społecznym badań jest Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO, a patronem medialnym portal www.poradnikzdrowie.pl. Zgody na realizację badania udzieliła Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – nr zgody:  NKBBN/589/2017-2018.

W 2014 r. Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, jako pierwsza w Polsce, zaczęła gromadzić relacje chorych na otyłość o formach dyskryminacji i stygmatyzacji, których doświadczają na co dzień w różnych obszarach życia społecznego. Jedną z tych dziedzin jest dostęp do opieki zdrowotnej i usług medycznych.

– Nasza baza obejmuje jednak tylko niewielką grupę chorych na otyłość i to tych, które podzieliły się negatywnymi doświadczeniami ze swoich kontaktów z lekarzami, pielęgniarkami, położnymi i innymi pracownikami służby zdrowia. Nie uwzględnia natomiast opinii pozytywnych. Chcemy dokładniej zbadać, jak wyglądają relacje między chorymi na otyłość a pracownikami placówek medycznych w całym kraju – wyjaśnia Magdalena Gajda, prezes Fundacji OD-WAGA.

„Analiza doświadczeń chorych na otyłość w kontaktach z pracownikami placówek medycznych” to pierwsze z serii badań antydyskryminacyjnych planowanych przez Fundację OD-WAGA. Badanie przygotował i przeprowadzi Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznych Katedry Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

– To naturalne, że rozpoczynamy cykl badawczy od placówek medycznych. To miejsca, do których trafiamy w pierwszej kolejności, kiedy leczymy się z powodu otyłości lub innych chorób. Podejście personelu warunkuje to czy będziemy rzetelnie leczeni i traktowani szacunkiem jak inni pacjenci – mówi Magdalena Gajda.

– Celem badania jest zdiagnozowanie obszarów relacji między chorymi na otyłość a pracownikami służby zdrowia, które wymagają zmiany i edukacji – mówi kierownik badania dr Krzysztof Sobczak, adiunkt Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznych GUMed.

Badanie pt. „Analiza doświadczeń osób chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym” jest całkowicie anonimowe. Realizowane jest poprzez specjalną ankietę złożoną z pytań zamkniętych i otwartych. Do udziału w badaniu zapraszamy kobiety i mężczyzn z nadwagą i chorych na otyłość w wieku powyżej 18 roku życia i ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) 30 i więcej. Aby zebrać miarodajny materiał badawczy, potrzebne są wypowiedzi ok. 600 osób.

– Chcemy zbadać między innymi takie czynniki jak komfort chorego na otyłość podczas wizyty w placówce medycznej, formy komunikacji słownej i niewerbalnej z pacjentem, podejście do choroby otyłości i jej leczenia – wyjaśnia dr Krzysztof Sobczak.

Badanie potrwa do marca 2019 r. Ankieta dostępna jest na http://www.ebadania.pl/95480862786a9667.

Fundacja OD-WAGA planuje przeprowadzenie badań na temat relacji chorych na otyłość m.in. z pracodawcami i w miejscach publicznych, np. w środkach transportu i sklepach.

Więcej na http://www.informator.gumed.edu.pl/22.

Joanna Śliwińska

Dyskusja (0 komentarzy)