Aktualności
Badania
03 Stycznia
Fot. Shutterstock
Opublikowano: 2022-01-03

Bakteriofagi nową bronią na antybiotykooporność bakterii?

Badaniem lekooporności bakterii, które pojawiają się na fermach drobiu i szukaniem rozwiązań służących jej ograniczaniu zajmują się naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. To część międzynarodowego projektu ENVIRE.

Antybiotykooporność bakterii występujących u zwierząt hodowlanych to narastający problem w wielkotowarowej produkcji mięsa i jaj. Mechanizmy, dzięki którym bakterie są oporne na leki, mogą mieć charakter pierwotny oraz nabyty. W tym drugim przypadku staje się nie lada problemem, ponieważ drobnoustroje naturalnie towarzyszące zwierzętom hodowlanym na fermach, są nosicielami genów warunkujących lekooporność, które często przenoszone są na drobnoustroje patogenne dla ludzi, znacznie ograniczając możliwość leczenia powodowanych przez nie infekcji.

Projekt Envire odpowiedzią na wyzwanie UE

Zespoły badawcze na całym świecie poszukują metod, dzięki którym będzie można ograniczyć leczenie zwierząt antybiotykami. Zwiększona intensywność badań na terenie Unii Europejskiej jest związana z planami wprowadzenia zmian legislacyjnych, które wymuszą na hodowcach drobiu ograniczenie ich stosowania.

Głównie dotyczy to ograniczenia używania kolistyny i enrofloksacyny – leków stosowanych zarówno do leczenia drobiu i trzody chlewnej, jak i zakażeń bakteryjnych u ludzi. Państwom członkowskim UE zależy na wykluczeniu tych leków, by móc skutecznie je stosować w antybiotykoterapii ludzi. Z drugiej strony duże zainteresowanie opracowaniem strategii ograniczania stosowania antybiotyków wiąże się z Europejskim Zielonym Ładem, który zakłada zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt gospodarskich o 50% do 2030 roku – tłumaczy dr Maciej Kuczkowski, specjalista chorób drobiu i członek interdyscyplinarnego zespołu kierowanego przez dr Martę Kuźmińską-Bajor z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności UPWr.

Zespół zajmuje się na szukaniem metod, które pomogą ograniczyć narastanie lekooporności bakterii występujących na fermach drobiu. Badania te są częścią międzynarodowego projektu ENVIRE, który właśnie otrzymał finansowanie w ramach programu JPI-AMR Action Call 2021. W przedsięwzięciu biorą udział uczeni z Polski, Niemiec, Francji, Litwy i Tunezji.

W ramach projektu będą prowadzone m.in. badania nad potencjałem szczepień drobiu oraz metod, które ograniczą liczbę lekoopornych bakterii w oborniku. Polski zespół, który jako jedyny dostał dwa praktyczne zadania do wykonania, będzie się zajmował badaniami nad skutecznością bakteriofagów w ograniczaniu drobnoustrojów w ściółce i przeprowadzaniem metaanalizy danych pochodzących z tradycyjnych ferm, jak i tych, na których hoduje się drób bez stosowania antybiotyków. Metaanaliza wskaże konkretne elementy strategii, które mogą być skuteczne w zmniejszaniu liczby opornych szczepów lub mogą być kluczowym czynnikiem rozwoju bezantybiotykowej produkcji drobiu.

Bakteriofagi to naturalnie występujące wirusy, niepatogenne dla człowieka, które zarażają bakterie i doprowadzają do ich zniszczenia. W ramach projektu LIDER, realizowanego w latach 2016–2020, udało nam się wyselekcjonować bakteriofagi UPWr1-4, które zdolne są do eliminowania lekoopornych bakterii powodujących choroby drobiu. Zakładamy, że ich stosowanie znacznie obniży liczbę tych bakterii na fermach, a ich transmisja do środowiska naturalnego zostanie znacznie ograniczona – tłumaczy dr Kuźmińska-Bajor.

Dzięki próbkom z ferm i informacjom pozyskanym od hodowców, zespół określi też czynniki dobrej praktyki produkcyjnej, które mają największy wpływ na zmniejszenie liczby niepożądanych bakterii w stadach drobiu. Wyniki badań staną się częścią międzynarodowej platformy informacyjnej dla producentów drobiu na całym świecie.

Bakteriofagi – metoda walki z lekoopornością bakterii

Jak podkreśla członek zespołu, prof. Mariusz Korczyński, kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, część krajów azjatyckich stosuje już bakteriofagi, a w Stanach Zjednoczonych stają się coraz bardziej popularne, natomiast w Unii Europejskiej decyzji o powszechnym ich zastosowaniu wciąż nie ma.

Efekty badań nad tą metodą dostały w 2015 roku negatywną opinię ze strony EFSA, ale w 2021 roku widzimy już przełom w postaci rejestracji pierwszego preparatu bakteriofagowego na terenie Unii Europejskiej. Do pozytywnej opinii wciąż brakuje szczegółowych danych, ale badania, jakie prowadzi nasz zespół w ramach projektu ENVIRE, z pewnością przyczynią się do jednoznacznego wykazania korzyści ze stosowania preparatów bakteriofagowych, a cały projekt będzie zwieńczeniem dotychczasowej, wieloletniej pracy – mówi prof. Korczyński.

Choć naukowcy nieustannie szukają sposobów na to, by zmniejszyć zapotrzebowanie na używanie antybiotyków u drobiu, wprowadzając innowacyjne rozwiązania przeciwdrobnoustrojowe, to dopóki nie zostanie wynaleziona metoda całkowicie eliminująca patogeny, stosowanie antybiotyków będzie istotne, by ograniczyć rozwój chorób wśród drobiu. Na ten moment, nawet przy odpowiednich warunkach środowiskowych i stosowaniu się do przepisów przez hodowców drobiu, nie da się całkowicie wyeliminować potrzeby stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.

źródło: UPWr

Dyskusja (0 komentarzy)