Aktualności
Badania
31 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-01-31

Bezpieczeństwo w centrach handlowych

Identyfikacja najbardziej prawdopodobnych scenariuszy ataków, zestaw rekomendacji dla systemu przeciwdziałania i odpowiedzi na ataki terrorystyczne z wykorzystaniem czynników masowego rażenia oraz system ochrony żywności przed skażeniem – to główne zadania, jakie stoją przed naukowcami uczestniczącymi w projekcie „Mall-CBRN: Creation of CBRNe protection system for large area shopping malls”. Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Łódzki.

Opracowanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom CBRNe dla wielkopowierzchniowych centrów handlowych” to międzynarodowy projekt, którego celem jest analiza zagrożeń CBRNe (akronim od broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej) w centrach handlowych, identyfikacja najbardziej prawdopodobnych scenariuszy ataków z wykorzystaniem czynników CBRNe oraz przygotowanie zestawu rekomendacji, jak i przeprowadzenie serii dopasowanych szkoleń dla pracowników (ochrony oraz pracowników wyższego szczebla). Dodatkowo projekt skupia się na bezpieczeństwie żywności w łańcuchu dostaw i dystrybucji. Koordynatorem projektu jest Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Polscy badacze przygotują zarówno kwestionariusze do badań ankietowych, jak i scenariusze wizyt monitorujących w centrach handlowych (partnerzy projektu odwiedzą kilka centrów handlowych w celu identyfikacji najczęstszych i najgroźniejszych obszarów które należy usprawnić pod kontem bezpieczeństwa CBRNe). Na podstawie materiałów zebranych przez wszystkich partnerów projektu, UŁ opracuje raport „CBRNe gaps report in security system of shopping malls”, stanowiący bardzo ważny etap w działaniach projektowych. Opracowana analiza rozbieżności, będzie stanowiła podstawę do opracowania wszystkich pozostałych rezultatów projektu: identyfikacja najbardziej prawdopodobnych scenariuszy ataków, zestaw rekomendacji dla systemu przeciwdziałania i odpowiedzi na ataki terrorystyczne z wykorzystaniem czynników CBRNe oraz system ochrony żywności przed skażeniem.

Obok Uniwersytetu Łódzkiego w projekcie uczestniczą jeszcze dwie inne polskie jednostki: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Ponadto partnerami są: International Security and Emergency Management Institute (Słowacja), National Institute of Aerospace Technology (Hiszpania), Hellenberg International (Finlandia). Projekt wspierany jest przez: Hungarian Counter Terrorism Centre, Ministry of Interior of the Czech Republic, Ministry of Interior of Slovakia, Local Antwerp Police (Belgia), The Polícia de Segurança Pública (Portugalia), Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA.

W połowie stycznia w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu. Przedstawiono główne założenia projektu, każdy z partnerów projektu zaprezentował swoją instytucję oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie, dyskutowano na temat wstępnej analizy zagrożeń CBRNe, na jakie nastawione są wielkopowierzchniowe centra handlowe. Przeanalizowano także założenia projektu, harmonogram, identyfikację potencjalnych zagrożeń w realizacji zadań projektowych. Zaplanowano również pierwsze działania, które skupiają się na analizie obecnych systemów zabezpieczeń centrów handlowych oraz identyfikacji obszarów, które należy usprawnić.

Całkowity budżet projektu przekracza 2,.1 mln euro.

Paweł Śpiechowicz, UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)