Aktualności
Badania
13 Maja
Opublikowano: 2022-05-13

Bezpieczne świątynie

Poziom bezpieczeństwa w obiektach sakralnych bada międzynarodowe konsorcjum, którym kieruje Uniwersytet Łódzki. Budżet unijnego projektu ProSPERES przekracza 3 mln euro.

Projekt realizowany na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ ma na celu podniesienie poziomu ochrony w miejscach kultu poprzez współpracę naukowców, ekspertów i praktyków bezpieczeństwa, służb publicznych i instytucji wyznaniowych (w konsorcjum reprezentowane są: Kościół Katolicki, Kościół Grecko-Prawosławny i Gmina Wyznaniowa Żydowska) w celu przygotowania i kompleksowego system ochrony.

Miejsca kultu religijnego są uważane za szczególnie podatne na ataki terrorystyczne ze względu na ich dostępność i fakt, że zazwyczaj stosuje się w nich ograniczone środki bezpieczeństwa. W ostatnich latach ekstremiści atakowali miejsca kultu religijnego różnych wyznań. Informacje zebrane od instytucji i władz religijnych wskazują, że istnieje coraz większa świadomości zagrożeń i potrzeba zwiększenia zabezpieczeń, jednak należy zachować równowagę między bezpieczeństwem a zachowaniem otwartego charakteru miejsc kultu religijnego – tłumaczy Marcin Podogrocki z Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym UŁ, kierownik projektu.

System obejmie środki na rzecz zwiększenia prewencji, ochrony, odstraszania i reagowania na różnego rodzaju zagrożenia i incydenty terrorystyczne, które mogą wystąpić w miejscach religijnych, w tym ataki z użyciem środków CBRN (zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne).

Do oceny podatności miejsc kultu na ataki terrorystyczne będzie adaptowane narzędzie opracowane przez DG Home Komisji Europejskiej „Vulnarability Assessment Tool/Checklist”. Opracowane środki będą składać się z zestawu rekomendacji procedur przeciwdziałania i reagowania, wyposażenia, usprawnień w zakresie infrastruktury oraz protokołów współpracy ze służbami publicznymi. Wdrożenie systemu zostanie przeprowadzone poprzez: przygotowanie i zainicjowanie szkoleń modułowych, w tym eLearning z VR; przeprowadzenie ćwiczeń na dużą skalę; zainicjowanie ogólnoeuropejskiej kampanii uświadamiającej skierowanej do przywódców religijnych, personelu obiektów oraz uczestników zgromadzeń.

W konsorcjum kierowanym przez łódzką uczelnię znajduje się 18 partnerów, w tym instytucje ze Słowacji, Holandii, Grecji, Finlandii, Cypru. Z Polski są to: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Archidiecezja Łódzka, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Miejska Policji Wrocław, Dynamic Safety Corporation sp. z o.o., Fundacja Obserwatorium Społeczne, Wyższe Szkoły Bankowe, Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską z programu Internal Security Fund – Police. Jego budżet wynosi ponad 3,3 mln euro. Zakończenie planowane jest w maju 2023 r.

To kolejny projekt realizowany przez Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Uniwersytetu Łódzkiego kierowane przez prof. Michała Bijaka. Naukowcy pracują także m.in. nad stworzeniem spójnego systemu bezpieczeństwa obiektów sportowych w ramach projektu Safe Stadium.

MK, źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)