Aktualności
Badania
17 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-17

Bezpieczny, ale samotny?

Zespół naukowców z Instytutu Psychologii PAN pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Okruszka przeprowadził badanie mające na celu analizę skutków psychologicznych pandemii COVID-19.

Wśród najpoważniejszych skutków psychologicznych pandemii COVID-19 wymienia się lęk i samotność spowodowane kwarantanną. Czy i jak izolacja wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Czy osoby samotne są szczególnie narażone na pogorszenie stanu psychicznego? W jakim stopniu ten problem dotyczy młodych dorosłych, którzy są mniej zagrożeni poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a jednocześnie w dużym stopniu mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa? Odpowiedzi na te pytania szukali naukowcy z Pracowni Neuronauki Społecznej z IP PAN. Badania przeprowadzili w odstępie dwóch tygodni, począwszy od 15 marca.

Okazało się, że badani najbardziej obawiają się kryzysu służby zdrowia, a najmniej izolacji. Obawa o własne zdrowie jest wyższa wśród osób, które dobrowolnie stosowały zalecenie ścisłej izolacji. Osoby, które na początku epidemii cechowały się wyższym natężeniem lęku i depresji, są szczególnie narażone na negatywne psychologiczne skutki pandemii. Taki stan może być związany z nasileniem się obaw przed pandemią COVID-19, a także pogłębianiem symptomów obniżonego dobrostanu psychicznego. Obawy wywołane pandemią i jej skutkami na początku stanu zagrożenia epidemiologicznego mogą wiązać się z rosnącym poczuciem osamotnienia.

Samotność przyczynia się do specyficznych reakcji na pandemię COVID-19. Osoby samotne mniej wprawdzie obawiają się o zdrowie swoje i najbliższych, jednocześnie jednak wykazują większe obawy związane z negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji na swoje relacje z innymi i na dobrostan psychiczny. Ponadto takie osoby bardziej obawiają się problemów finansowych wywołanych pandemią.

Wśród młodych dorosłych poczucie osamotnienia może być więc zarówno konsekwencją, jak i źródłem obaw związanych z pandemią. Związek samotności z obniżonym dobrostanem psychicznym, a także z mniejszą troską o zdrowie własne i innych sprawia, że może stanowić ona jeden z poważniejszych problemów w czasach obecnego kryzysu.

Badania przeprowadzono z udziałem osób w wieku 18–35 lat w ramach Projektu Samotność.

JK, źródło: IP PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)