Aktualności
Badania
12 Lipca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2019-07-12

Biolodzy z UJ apelują w sprawie kryzysu klimatycznego

Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wezwała naukowców, władze państwowe i samorządowe, a także wszystkich obywateli, do podjęcia natychmiastowych działań dotyczących największego wyzwania w dziejach ludzkości, czyli kryzysu klimatycznego i ekologicznego. Dalsze lekceważenie pogłębiającego się kryzysu zagraża całej ludzkiej cywilizacji – napisano w apelu.

Pierwszą składową kryzysu są globalne zmiany klimatu. Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu w październiku 2018 roku ogłosił 6. raport, z którego wynika, że jeżeli w ciągu najbliższych 11 lat emisja gazów cieplarnianych nie ulegnie redukcji o 45%, to do około 2050 roku średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza ponad poziom sprzed epoki przemysłowej, co będzie miało katastrofalne skutki dla życia na Ziemi. Niestety, jak zauważają naukowcy z Wydziału Biologii UJ, raport ten – podobnie jak poprzednie – pozostaje w dużej mierze ignorowany. Produkcja jednego z gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, dalej rośnie, a wraz z nią temperatura na Ziemi.

W maju ogłoszono raport Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES) traktujący o drugiej składowej kryzysu ekologicznego. Wynika z niego m.in., że milion gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem wskutek działań ludzkich. Przewodniczący IPBES Robert Watson mówił wówczas, że stan zdrowia ekosystemów, od których zależą ludzie i wszystkie inne gatunki, pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek. Podkopujemy fundamenty naszych gospodarek, źródeł utrzymania, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i jakości życia na całym świecie.

Obydwa raporty niezbicie dowodzą, że kryzys klimatyczny i ekologiczny jest spowodowany działalnością człowieka – zauważają krakowscy badacze. Ich zdaniem, aby przeciwdziałać jego dalszej eskalacji, konieczne są niezwłoczne działania na szczeblach lokalnych, regionalnych, jak również globalnie. Niezbędne jest także podjęcie działań adaptujących, aby społeczeństwo i środowisko w jak najmniejszym stopniu ucierpiały wskutek pogarszających się warunków klimatycznych i ekologicznych.

Apelują więc, by wiedza na temat przyczyn i skutków kryzysu klimatycznego i ekologicznego:

  • była szeroko propagowana przez naukowców i innych ekspertów, tak, aby polskie społeczeństwo było świadome zagrożeń klimatycznych i ekologicznych oraz przygotowane do podjęcia niezbędnych działań;
  • była traktowana priorytetowo w programach edukacji na wszystkich poziomach;
  • była uwzględniana przy opracowywaniu w wszelkich planów i strategii dotyczących przyszłości Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednocześnie wyrazili swoje poparcie dla deklaracji Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmian klimatu , a także dla stanowiska Komitetu Geofizyki PAN dotyczącego postępującej zmiany klimatu.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)