Aktualności
Badania
14 Grudnia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2018-12-14

Biolodzy z UW zidentyfikowali nowy enzym

Naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z badaczami z Belgii i Niemiec, zidentyfikowali nowy enzym, który pełni istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka i zwierząt. Wyniki ich prac zostały opublikowane na łamach czasopisma „eLife”.

Enzymy stanowią jedną z najważniejszych grup związków chemicznych występujących w przyrodzie. Dzięki nim w żywych organizmach mogą zachodzić reakcje chemiczne, a bez nich niemożliwe byłoby życie na Ziemi. Do tej pory opisane zostało ponad 7500 aktywności enzymatycznych, ale wiele z nich nadal czeka na odkrycie. Informacja o budowie enzymów zapisana jest w materiale genetycznym (DNA) w postaci genów. Jednak pomimo rozwoju nowoczesnych metod poznawania sekwencji całych genomów, nadal wiele enzymów nie posiada przypisanych w bazach danych żadnych genów. Enzymy, których geny pozostają nieznane, określane są mianem sierocych. Szacuje się, że stanowią one około 30% wszystkich poznanych aktywności. Nad poszukiwaniem i rozwiązywaniem ich zagadek od kilku lat pracuje zespół dr. hab. Jakuba Drożaka z Wydziału Biologii UW w składzie: Sebastian Kwiatkowski, Agnieszka Seliga, dr Takao Ishikawa, dr Iwona Grabowska oraz dr Adam Jagielski.

We współpracy z naukowcami z Institut de Duve w Belgii oraz DeutschesKrebsforschungszentrum (DKFZ) z Niemiec zidentyfikowali oni gen kodujący jeden z najbardziej tajemniczych enzymów sierocych występujących u ssaków – metylotransferazę histydynową aktyny. Enzym ten został po raz pierwszy opisany w 1987 roku, ale jego tożsamość molekularna (gen) pozostawała nieodkryta aż do tego roku. Naukowcy rozpoznali ludzki gen kodujący enzym oraz scharakteryzowali badane białko pod względem biochemicznym i fizjologicznym. Zidentyfikowana metylotransferaza jest pierwszym ssaczym przedstawicielem nowej grupy enzymów – metylotransferaz histydynowych białek, a dokonane odkrycie otwiera zupełnie nowe kierunki badawcze. Badana metylotransferaza może pełnić ważne, choć nadal nie do końca poznane funkcje w układzie mięśniowym, nerwowym, a także w rozwoju niektórych nowotworów.

Warszawscy biolodzy kontynuują badania nad metylotransferazą histydynową aktyny, a także rozwijają kolejne wątki badawcze w poszukiwaniu tożsamości molekularnych kolejnych enzymów sierocych ssaków.

Źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)