Aktualności
Badania
09 Grudnia
Bagno Kusowo – jedno z najlepiej zachowanych torfowisk wysokich w Polsce, fot. M. Lamentowicz
Opublikowano: 2020-12-09

Bomba węglowa z opóźnionym zapłonem

Torfowiska zawierają ogromne ilości węgla, nie są tak stabilne, jak wcześniej sądzono, i muszą być w pełni uwzględnione w modelach systemowych Ziemi – przekonuje międzynarodowy zespół naukowców z udziałem polskich badaczy. 

Torfowiska zajmują 3% globalnej powierzchni lądowej, ale zawierają około 1/4 światowych zasobów węgla w glebie, co odpowiada dwukrotności ilości węgla na świecie. Ta ogromna ilość węgla nie jest tak bezpieczna, jak kiedyś sądzili naukowcy. Interdyscyplinarny, międzynarodowy zespół 69 badaczy opublikował w czasopiśmie Nature Climate Change artykuł z jasnym przesłaniem: torfowiska zawierają ogromne ilości węgla, nie są tak stabilne, jak wcześniej sądzono i muszą być w pełni uwzględnione w modelach systemowych Ziemi (Earth System Models, ESM).

Aby móc skutecznie działać, decydenci potrzebują wiarygodnych prognoz co do przebiegu zmian klimatu w przyszłości. Modele ESM są najbardziej wiarygodnymi narzędziami umożliwiającymi ustalenie, jak klimat Ziemi zareaguje na poziom emisji gazów cieplarnianych w przyszłości. Modele te wymagają ciągłego testowania i udoskonalania, aby skorygować nieprawidłowości i uwzględnić nowe procesy. Naukowcy przewidują, że bilans węglowy torfowisk zmieni się w tym stuleciu z pochłaniacza na źródło. Oznacza to, że zamiast pochłaniać węgiel z atmosfery, torfowiska będą uwalniać węgiel i zaostrzać ocieplenie klimatu w pozytywnej pętli sprzężenia zwrotnego.

Praca wskazuje, że ​​do 2100 r. z torfowisk może zostać uwolnionych ponad 100 miliardów ton węgla, głównie z powodu antropogenicznych wpływów na torfowiska tropikalne. Autorzy podkreślają, że szacunki te są wysoce niepewne – począwszy od wzrostu emisji CO2 o 103 miliardy ton i utraty 360 miliardów ton – ale podkreślają potrzebę ulepszonego zarządzania torfowiskami i integracji modeli statystycznych, co również pomoże usprawnić estymacje w przyszłości.

Włączenie torfowisk do modeli oceny, które przewidują przyszłe zmiany społeczno-gospodarcze i ścieżki emisji dwutlenku węgla, może pomóc w opracowaniu zachęt, takich jak ceny węgla na torfowiskach i zrównoważone praktyki, oraz zmienić sposób wyceny tych ekosystemów i zarządzania nimi – przekonuje prof. Mariusz Lamentowicz, kierownik Pracowni Ekologii Zmian Klimatu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współautor artykułu.

Artykuł zatytułowany „Ocena ekspercka przyszłej wrażliwości globalnego pochłaniacza dwutlenku węgla w torfowiskach” został opublikowany w Nature Climate Change. Łączy on istniejące badania z szacunkami ankietowymi przeprowadzonymi przez 44 czołowych ekspertów ds. torfowisk. W materiale znajduje się wiele cytowań polskich prac z zakresu badań torfowisk. Autorzy podkreślają, że nauka o torfowiskach jest krytycznym obszarem badawczym, który wymaga dalszego wsparcia, aby w pełni zrozumieć związek torfowiska-węgiel-klimat.

Agnieszka Książkiewicz, źródło: UAM

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: