Aktualności
Badania
04 Listopada
Banksia coccinea, fot. Grzegorz J. Wolski
Opublikowano: 2022-11-04

Botanik z Uniwersytetu Łódzkiego bada florę Australii

Nieopisane dotychczas przez botaników gatunki roślin odkrywa na Antypodach badacz z Uniwersytetu Łódzkiego. Kilka z odkrytych przez niego nowych taksonów mchów już czeka na nazwanie. 

Dr Grzegorz J. Wolski przebywa na Antypodach w ramach stypendium dziekańskiego. Adiunkt z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego bada australijską florę. We współpracy z Australian National Herbarium, stanowiącym część Centre for Australian National Biodiversity Research, opisuje i klasyfikuje mchy z rodzaju Plagiothcium Schimp. na obszarze południowo-wschodniej Australii. Do tej pory opisano jedynie trzy gatunki z rodzaju, którym zajmuje się łódzki botanik. Dlatego właśnie jego prace, wsparte analizą kolekcji zielnikowych, badaniami terenowymi oraz molekularnymi, mogą zaowocować odkryciem dla nauki zupełnie nowych, nieopisanych dotychczas gatunków roślin. Już się to zresztą dzieje.

To jeszcze wiadomość nieoficjalna, ale kilka dni temu udało mi się odkryć trzy nowe taksony mchów z badanego przeze mnie rodzaju Plagiothcium Schimp. Okazy czekają na opisanie i nazwanie – raportuje w mediach społecznościowych dr Wolski.

W trakcie pobytu na południowej półkuli bada też obszary górskie Nowej Południowej Walii. Ma nadzieję, że uda się mu zdobyć podstawowe dane o florze mchów na tych terenach. Dzięki badaniom terenowym będzie można nie tylko opisać różnorodność tych roślin, ale także stworzyć pierwszą w historii Herbarium Universitatis Lodziensis kolekcję australijskich okazów, które zostaną sprowadzone do Polski. Herbarium zostało założone w 1946 roku i z tamtego okresu pochodzą najstarsze zbiory własne. Poza nimi w kolekcji znajdują się również eksykaty nadesłane z innych zielników w Polsce. Herbarium zawiera kolekcje roślin naczyniowych, mszaków, grzybów, porostów oraz glonów. Wielkość zbioru zielnika roślin naczyniowych to obecnie ponad 350 tys. arkuszy. Okazy zagraniczne stanowią na razie tylko 1% całej kolekcji. Obecnie funkcję kuratora kolekcji pełni prof. Marta Kolanowska, kierująca Katedrą Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, znana m.in. z odkrycia już blisko 400 nieznanych wcześniej nauce gatunków storczyków. O jej badaniach prowadzonych w Ameryce Południowej pisaliśmy niedawno w „Forum Akademickim”.

MK

W storczykowym raju

Dyskusja (0 komentarzy)