Aktualności
Badania
08 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-09-08

Centrum Biologii Lasu od nowego roku na UAM

W styczniu przyszłego roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpocznie działalność Centrum Biologii Lasu. Naukowcy będą w nim badać wpływ zmian klimatu na reprodukcję drzew.

Centrum powstanie w ramach ERC Starting Grant, którego laureatem w marcu tego roku został dr hab. Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Otrzymał on 1,5 mln euro na realizację projektu „Climate change impacts on trees reproduction and forecasts of forest recruitment change (ForestFuture)”. Jest drugim – obok dr hab. Kingi Kamieniarz-Gduli – laureatem StG wywodzącym się z poznańskiej uczelni. W swojej pracy naukowej zajmuje się ekologią lasów, a zwłaszcza mechanizmami odpowiedzialnymi za regeneracje drzew. Jego uwagę skupiają lata nasienne.

Zmiany klimatyczne wywierają ogromną presję na lasy całego świata. Intensywne susze zwiększają wrażliwość drzew na inne niesprzyjające czynniki, powodując masową śmiertelność drzew. Do tej pory naukowcy skupiali się głównie na badaniach przeżywalności drzew oraz czynnikach wpływających na ich wzrost. Biologia produkcji nasion jest dużo słabiej poznana – w znacznej mierze dlatego, że jej mierzenie jest trudne, wymaga długotrwałego wysiłku, wykonywania pomiarów przez kilkanaście, a najlepiej kilkadziesiąt lat. Jednak to właśnie od zdolności reprodukcyjnych lasów zależy ich przyszłość. W Centrum Biologii Lasów zajmiemy się wypełnianiem tej luki w wiedzy – zapowiada prof. Bogdziewicz.

Centrum będzie korzystać z danych na temat reprodukcji nasion z całego świata, które obejmują setki gatunków roślin i dziesiątki lat, dzięki czemu naukowcy będą mogli poszukiwać sygnałów efektów ocieplenia klimatu. Chcą zidentyfikować gatunki i miejsca, które są najbardziej na nie wrażliwe.

Czas jest idealny – wysiłek ostatniego pokolenia naukowców zaowocował zwiększona dostępnością danych – przekonuje Bogdziewicz.

Na swoim koncie ma już sześć grantów Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji pokazujących złożoność procesów związanych z występowaniem lat nasiennych. Jego ostatnia praca – o tym jak epidemia ASF zmienia trajektorie odnowy Puszczy Białowieskiej – ukazała się w marcu na łamach Proceedings of the Royal Society B. Na początku tego roku został pierwszym Polakiem wyróżnionym Medalem Tansleya – to jedna z najważniejszych nagród dla biologów zajmujących się roślinami.

MK, źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)