Aktualności
Badania
20 Stycznia
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2022-01-20

Centrum Gospodarki Światowej UKSW w sieci

Rzetelne badania z obszaru gospodarki oraz analizy polskich i zagranicznych rynków przygotowane przez ekspertów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdą się w nowo powstałym serwisie internetowym uczelnianego Centrum Gospodarki Światowej.

Nowoczesna strona internetowa Centrum Gospodarki Światowej, dostępna pod adresem www.cgs.uksw.edu.pl, przygotowana została w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjski i chińskiej. Jak podkreśla dyrektor jednostki, prof. dr hab. Konrad Raczkowski, to odpowiedź na wyzwania badawcze i rozwojowe świata, uwzględniająca rozkład sił w gospodarce globalnej.

Angielski jest językiem urzędowym w 52 państwach, gdzie 34 proc. ludności UE posługuje się tym językiem. Język chiński jest nowym „lingua franca”, a rosyjskiego używa dziś ponad 270 mln ludzi. Mamy nadzieję, że ta warstwa kontaktu lingwistycznego ze światem ułatwi prowadzenie badań i prac rozwojowych, również w ramach realizowanych w Centrum projektów biznesowych czy rządowych – zaznacza prof. Konrad Raczkowski.

Centrum Gospodarki Światowej UKSW zostało powołane w październiku ubiegłego roku. To ogólnouczelniana jednostka badawcza, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe o charakterze interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym z zakresu dziedzin związanych z ekonomią i rozwojem społeczno-gospodarczym. W szczególności zajmuje się komparatystyką finansów i gospodarki światowej, procesami integracyjnymi i kryzysowymi, strukturalnymi i dezintegracyjnymi, czynnikami oraz procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego, determinantami międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, branż, regionów, państw, a także dyplomacją gospodarczą, ekonomiczną analizą prawa i zastosowaniem nauk ekonomicznych w praktyce obrotu gospodarczego i rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

W ostatnim czasie Centrum podjęło współpracę z zagranicznymi partnerami: silnymi spółkami i najbardziej rozpoznawalnymi markami z branży konsultingowej czy informatycznej.

źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)