Aktualności
Badania
29 Listopada
Opublikowano: 2018-11-29

Centrum Inżynierii Genetycznej otwarto we Wrocławiu

Analizy genotoksyczności (mutagenności) substancji bioaktywnych in vivo oraz badania onkologiczne i immunologiczne będą prowadzone w nowoczesnym Centrum Inżynierii Genetycznej, które otwarto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Wyposażenie Centrum w unikalną na Dolnym Śląsku infrastrukturę badawczą pozwala na hodowlę i prowadzenie badań biomedycznych – podstawowych i przedklinicznych – in vivo na modelach małych zwierząt, w środowisku wolnym od specyficznych patogenów i w rygorze dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP).

– Wykorzystanie małych zwierząt laboratoryjnych jako modeli w badaniach biomedycznych jest na obecnym poziomie naszej wiedzy wciąż koniecznością – tłumaczy prof. Arkadiusz Miążek, dyrektor Centrum Inżynierii Genetycznej.

Badania takie są wymagane przy procedurach rejestracyjnych leków, biopreparatów, metod leczenia oraz określania bezpieczeństwa nowych materiałów (np. nanomateriałów), z którymi mają kontakt ludzie. Z drugiej jednak strony odbiór społeczny badań na modelach zwierzęcych jest negatywny, gdy chodzi o testowanie nowych leków. Stąd działalność Centrum Inżynierii Genetycznej musi być poddana restrykcyjnym rygorom jakości, zgodności z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej, dobrej praktyki laboratoryjnej oraz ciągłej troski o wdrażanie zasad 3R: zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia. Wszystkie te działania minimalizują liczbę wykorzystywanych zwierząt oraz ich cierpienie.

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mają wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu technik inżynierii genetycznej do tworzenia zmodyfikowanych genetycznie komórek i zwierzęcych modeli badawczych. Obecnie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich prowadzone są badania nad mechanizmami molekularnymi oporności na chemioterapię komórek raków piersi. Trwają także badania nad biologią limfocytów T, chorobami neurodegeneracyjnymi i chorobami otępiennymi wspólnie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

– Przed otwarciem centrum dużo czasu i środków poświęciliśmy na szkolenie naszych pracowników w najlepszym laboratorium referencyjnym w USA – Jackson Laboratory, które co roku prowadzi praktyczne szkolenia z wykonywania, często bardzo skomplikowanych, zabiegów chirurgicznych na zwierzętach. Chodzi o to, żeby nie szukać najlepszego sposobu wykonywania znanych procedur, lecz wykonywać je wedle najlepszych wzorców, bez zadawania zwierzętom niepotrzebnego bólu i stresu– mówi dyrektor centrum.

Centrum Inżynierii Genetycznej UPWr będzie również miejscem szkolenia studentów i doktorantów, a doświadczenie naukowców w przeprowadzaniu badań będzie wykorzystywane do optymalizacji badań zlecanych przez kontrahentów.

Źródło: UPWr.

Dyskusja (0 komentarzy)