Aktualności
Badania
05 Marca
Źródło: UŚ
Opublikowano: 2020-03-05

Centrum Mikroskopowego Badania Materii

Na Uniwersytecie Śląskim powstanie Centrum Mikroskopowego Badania Materii. Jego uruchomienie umożliwi prowadzenie zaawansowanych badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych i działań szkoleniowych.

Prace nad utworzeniem unikalnego w skali kraju centrum kompetencji wyspecjalizowanego w obszarze mikroskopowych badań „materii miękkiej” ruszą w kwietniu. Projekt przewiduje realizację inwestycji budowlanej, infrastrukturalnej, a także wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania pracami badawczymi i rozwojowymi, ukierunkowanymi na cele naukowo-badawczo-rozwojowe powiązane z nowymi wytycznymi ewaluacji uczelni badawczych oraz współpracę z sektorem biznesu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego obiektu w kampusie chorzowskim i zakłada wyposażenie go w kilka nowoczesnych mikroskopów elektronowych umożliwiających korelacyjne badania materii, w tym transmisyjny mikroskop kriogeniczny i mikroskopy skaningowe sprzężone z technikami spektroskopowymi oraz mikroskop konfokalny i sił atomowych.

Stworzenie CMBM SPIN-Lab ma doprowadzić do konsolidacji i rozwoju badań prowadzonych w regionie m.in. nad fizykochemicznymi właściwościami nowoczesnych materiałów i nanomateriałów znajdujących zastosowanie w medycynie, farmacji, lotnictwie, motoryzacji i wielu innych. Implementacja nowoczesnych metod zarządzania nauką i badaniami w obszarze mikroskopii wraz z integracją środowiska naukowego i badań prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych w regionie ma przyczynić się do wykreowania europejskiego centrum kompetencji.

Na realizację projektu Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 31,5 mln zł. Centrum ma zacząć działalność 31 marca 2022 roku.

źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)