Aktualności
Badania
01 Października
Opublikowano: 2019-10-01

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii

Transformacja cyfrowa to najważniejszy obecnie megatrend cywilizacyjny, którego konsekwencje, niezależnie od branży, zmieniają krajobraz ekonomiczny i społeczny każdego kraju, współtworząc przestrzeń data economy. Od poziomu komercjalizacji kolejnych technologii cyfrowych i opartych na nich rozwiązań zależy nasza umiejętność wykorzystania szans, jakie ona za sobą niesie. Dzięki niej przedsiębiorstwa i marki oferują innowacyjne produkty, nowe usługi, realizują nowe metody interakcji z klientem, kreują nowe modele biznesowe, nowe miejsca pracy i zawody. To przyszłość na wyciągnięcie ręki, która dotyczy nas już dzisiaj. Odpowiedzią na to jest nowe Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, powołane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Centrum, skoncentrowane na technologiach wschodzących o największym obecnie znaczeniu gospodarczym i społecznym, jak sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT), blockchain, rzeczywistość rozszerzona (AR) i wirtualna (VR), zajmie się badaniami i analizą nad ich dynamiką, możliwościami wykorzystania i predykcją przyszłych zdarzeń. Centrum będzie podejmowało również szereg działań ukierunkowanych na propagowanie idei transformacji cyfrowej i związanych z nią inteligentnych technologii oraz przełamywaniem stereotypów z nimi związanych, wpisując się w główne założenia strategii UE dotyczącej Jednolitego Rynku Cyfrowego i krajowych strategii na rzecz wdrażania tych technologii. Szczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona aspektom technologii cyfrowych w wymiarze humanistycznym (Homo Cyber kontra Homo Roboticus) oraz charakteru interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), z uwzględnieniem problematyki Digital Ethics.

W Radzie Programowej Centrum znalazły się takie firmy jak: Cybercom, Digital Workforce, Digital Teammates, Enigma Pattern, a także niezależni eksperci związani między innymi z programem Startup Spark. Pomysłodawcą Centrum i jego kierownikiem jest dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, jeden z ekspertów uczelni w obszarze technologii cyfrowych oraz ich implikacji w biznesie.

Działania podejmowane przez CMIT będą ukierunkowane zarówno na sektor biznesowy, jak i studentów. Wśród szeregu deklarowanych działań znalazły się m.in.: publikacje, sympozja, debaty, meetupy, webinaria, podcasty, a także szkolenia z zakresu technologii cyfrowych realizowane metodą tradycyjną i za pośrednictwem Internetu. Ciekawym projektem Centrum może okazać się Digital Radar, będący corocznym podsumowaniem roku uwzględniającym predykcję trendów w zakresie transformacji cyfrowej, a także roczny projekt mentorski dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ.

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii ma szansę wykreować przestrzeń współpracy i wzajemnych inspiracji świata nauki i biznesu, poprzez zdolność do „miksowania” różnorodnych technologii, branż i doświadczeń. Skupiając niezależnych ekspertów, reprezentujących różne branże i firmy stwarza możliwość kompleksowego spojrzenia na poszczególne technologie cyfrowe oraz ich konsekwencje, w ujęciu międzynarodowym i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego, jako cyfrowego centrum Polski.

Agnieszka Wołowiec, źródło UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)