Aktualności
Badania
16 Marca
Źródło: www.amu.edu.pl
Opublikowano: 2023-03-16

Centrum Myśli Janusza Korczaka powstało na UAM

Centrum Myśli Janusza Korczaka zainaugurowało działalność na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednostka będzie się zajmować edukacją w duchu korczakowskim, czyli poszanowania praw dziecka, prowadzoną w sieci oraz za pomocą form hybrydowych.

Centrum powstało na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale ma być jednostką międzywydziałową. Adresatami działań będą licealiści, nauczyciele, pedagodzy, lokalni aktywiści kultury i edukatorzy. Do pracy nad nowymi projektami pomysłodawcy Centrum chcą zachęcić młodych naukowców.

Zamierzamy namówić ich do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, w których historycy mogliby współpracować z pedagogami, prawnikami, lekarzami, literaturoznawcami, filozofami, socjologami, artystami, a także aktywistami działającymi w takich dziedzinach, jak edukacja, kultura oraz opieka społeczna – mówi dr Dorota Latour, sekretarz CMJK przy Szkole Nauk Humanistycznych UAM. – Naszym celem jest nowoczesna edukacja w duchu korczakowskim. Do końca roku zorganizujemy zajęcia dla młodzieży licealnej i nauczycieli oraz akcje popularyzacyjne w sieci – dodaje.

Jej zdaniem wiele wątków biografii i spuścizna Korczaka wciąż czekają na naukowe opracowania. Duża część prac Korczaka, dokumentów i fotografii z nim związanych nie jest opracowana ani zdigitalizowana – są one przechowywane w muzeach, bibliotekach oraz archiwach osób prywatnych. Mało zbadany jest również dorobek Korczaka jako filozofa i filozofa kultury, autora wnikliwych analiz społecznych i kulturowych, którego obserwacje są nadal dojmująco aktualne. Brakuje także systematycznych naukowych badań licznych inspiracji korczakowskich w literaturze, teatrze, filmie czy sztukach plastycznych w Polsce i na świecie.

Chcemy zdjąć Korczaka z pomnika – człowieka niewątpliwie trudnego, ale heroicznego, którego całe życie było badaniem i odkrywaniem – zapowiada dr Latour.

W gronie członków założycieli CMJK jest dr hab. Jacek Marciniak z Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, pomysłodawca i współrealizator cyklu e-learningowego pod roboczym tytułem „Korczak żywy”. Do końca 2023 roku Centrum planuje przygotować i udostępnić kilkanaście modułów e-lekcji związanych z bazami źródłowymi, takimi jak m.in. cyfrowe Repozytorium Korczakowskie istniejące w sieci od kilku lat i współtworzone przez konsorcjum kilku instytucji, w tym od niedawna także Centrum Myśli Janusza Korczaka UAM.

Krzysztof Smura, źródło: www.uniwersyteckie.pl

Dyskusja (0 komentarzy)