Aktualności
Badania
31 Lipca
Źródło: L'Oreal
Opublikowano: 2020-07-31

Chemicy z UG opracują nowe narzędzia do testowania i projektowania nanocząstek

Opracowanie nowych narzędzi inteligentnej strategii testowania i bezpiecznego projektowania wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji – to główny cel międzynarodowego konsorcjum badawczego, którego partnerem jest Uniwersytet Gdański. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 mln euro. 

Projekt HARMLESS („Advanced High Aspect Ratio and Multicomponent materials: towards comprehensive intelligent testing and safe by design Strategies”) realizowany jest w konsorcjum 19 partnerów, któremu przewodniczy Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health (GmbH). To 17. przedsięwzięcie na Uniwersytecie Gdańskim finansowane z budżetu Programu Horyzont 2020. Głównym jego celem jest opracowanie nowych narzędzi inteligentnej strategii testowania i bezpiecznego projektowania wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji. W celu kompleksowej charakterystyki fizykochemicznej nowo projektowanych nanocząstek drugiej generacji oraz wiarygodnej oceny ich potencjalnego zagrożenia, narażenia i ryzyka opracowane narzędzia będą integrowały zarówno podejście eksperymentalne jak i obliczeniowe.

Zakres działań realizowanych w ramach projektu obejmuje:

  • zweryfikowanie użyteczności, tj. zaadaptowanie istniejących i/lub opracowanie nowych metod screeningowych o dużej wydajności do rozwoju inteligentnych strategii testowania (ITS) nowoczesnych wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji;
  • opracowanie kompleksowych metod in silico umożliwiających przeprowadzenie szybkiej oceny toksyczności nowo projektowanych wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji oraz pozwalających na zdefiniowanie cech strukturalnych nanocząstek odpowiedzialnych za ich niepożądane działanie toksyczne;
  • opracowanie strategii bezpiecznego projektowania wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji;
  • przeprowadzenie badań studium przypadku dla opracowanej strategii bezpiecznego projektowania i ich ocena;
  • opracowania przyjaznych dla użytkownika narzędzi komputerowych wspomagających podejmowanie decyzji w przemyśle (tj. projektowanie nowych wieloskładnikowych nanocząstek).

Projekt realizowany będzie w Katedrze Chemii i Radiochemii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownikiem polskich badań jest dr Agnieszka Gajewicz–Skrętna z Zespołu Chemometrii Środowiska. Obok UG w projekt zaangażowanych jest 18 partnerów: Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health GmbH (Niemcy), Bundesinstitut fur Risikobewertung (Niemcy), Karolinska Institut (Szwecja), Nederlandse Organisatie voor Toegepaste Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Holandia), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljo (Dania), Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Niemcy), Swansea University (Wielka Brytania), University of Paris-Saclay (Francja), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Hiszpania), Badische Anilin- und Soda-Fabrik (Niemcy), BioNanoNet Forschungsgesellschaft mbH (Austria), DTU Environment (Dania), TEMAS AG Technology and Management Services (Szwajcaria), European Research Services GmbH (Niemcy), Misvik Biology Oy (Finlandia), IdeaConsult Ltd. (Bułgaria). Konsorcjum uzyskało dofinansowanie w wysokości blisko 8 mln euro, w tym dla UG przypadnie ponad 225 tys. euro. Realizacja projektu potrwa 48 miesięcy.

źródło: UG

O badaniach dr Agnieszki Gajewicz–Skrętnej pisaliśmy w kwietniowym numerze „Forum Akademickiego” w artykule Mysz komputerowa zamiast laboratoryjnej
Dyskusja (0 komentarzy)