Aktualności
Badania
13 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-13

Chętni do utworzenia Centrów Dioscuri poszukiwani

Narodowe Centrum Nauki po raz czwarty zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Mogą się o nie starać instytucje, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Zgłoszenia są przyjmowane w formie elektronicznej do 14 lutego 2021 r. Jak informuje NCN w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, zgłoszenia jednostek spełniających wymagania formalne zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem konkursu Dioscuri, co ma ułatwić naukowcom zainteresowanym prowadzeniem centrów znalezienie odpowiedniej instytucji. Naukowcy będą mogli również wybrać instytucję naukową spoza opublikowanej listy pod warunkiem, że spełni ona wymagania formalne i zobowiąże się do spełnienia warunków podstawowych określonych w ogłoszeniu.

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), a jego celem jest utworzenie sieci Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Europie Środkowej i Wschodniej. Program umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Centra będą funkcjonować przez pięć lat, z możliwością przedłużenia o kolejnych pięć, po pozytywnej ewaluacji przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów. Przez ten okres każdy zespół badawczy ma co roku do dyspozycji po 300 tys. euro. Centra Dioscuri są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Pierwsze dwa Centra Dioscuri otwarte zostały pod koniec września 2019 roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Na ich czele stanęli wówczas: dr Aleksandra Pekowska oraz dr Grzegorz Sumara, których zespoły prowadzą badania nad genomiką specyficznych komórek w tkance nerwowej oraz szlakami sygnałowymi, odgrywającymi rolę w chorobach metabolicznych. Kolejne trzy wyłoniono pod koniec 2019 roku. dr Paweł Dłotko kieruje Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Gracjan Michlewski – Centrum Dioscuri Interakcji RNA-Białko w Zdrowiu i Chorobach Człowieka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz dr Bartłomiej Wacław – Centrum Dioscuri w zakresie Fizyki i Chemii Bakterii w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

MK

Ogłoszenie NCN w sprawie zgłaszania ofert

Dyskusja (0 komentarzy)