Aktualności
Badania
09 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-01-09

Choroby serca u psów pod lupą naukowców z UPWr

Badania występującej u psów choroby zwyrodnieniowej zastawki mitralnej, prowadzącej do niewydolności lewokomorowej serca, prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Docelowym efektem ma być poprawa leczenia, komfortu i rokowań czworonożnych pacjentów.

Spośród wszystkich dolegliwości układu sercowo-naczyniowego u psów blisko 3/4 przypadków stanowi choroba
zwyrodnieniowa zastawek. To zdecydowanie częściej niż u ludzi. Objawy kliniczne poprzedzone są na ogół długotrwałą fazą bezobjawową, podczas której dochodzi do stopniowo nasilających się zmian w morfologii serca. Postępujące, często wieloletnie zmiany zwyrodnieniowe zastawki mogą być przyczyną przeciążenia objętościowego lewego przedsionka i lewej komory serca. Wraz z pogłębiającą się jej niedomykalnością rośnie objętość krwi cofającej się przez zastawkę. Powoduje to stopniowy wzrost ciśnienia krwi w jamach serca, a w konsekwencji poszerzenie lewego przedsionka, pierścienia włóknistego zastawki mitralnej oraz lewej komory serca.

Lepszemu zrozumieniu tej choroby służą badania prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Naukowcy z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów UPWr zajmują się jedną z części aparatu zastawkowego – strunami ścięgnistymi. W ostatnim z czterech stadiów choroby zwyrodnieniowej zastawek obserwuje się wiele komplikacji, do których należą właśnie m.in. zerwanie struny ścięgnistej, nadciśnienie płucne czy też pęknięcie lewego przedsionka. Aparat zastawkowy objęty procesem chorobowym charakteryzuje się zdezorganizowaną strukturą płatków zastawki oraz osłabieniem strun ścięgnistych. W płatkach zastawki dochodzi do akumulacji kolagenu i glikozaminoglikanów. O ile zmiany strukturalne i mechaniczne w płatkach zastawek są dość dobrze poznane, o tyle mechanika i budowa histologiczna strun ścięgnistych – jeszcze nie. Zespół prof. Agnieszki Noszczyk-Nowak bada zmiany histologiczne oraz strukturalne strun ścięgnistych zastawki mitralnej, ich wytrzymałość na rozciąganie i korelację między tymi zmianami a zmianami mechanicznymi w poszczególnych stadiach choroby.

Badania te przybliżą nas do lepszego poznania mechaniki strun ścięgnistych i ostatecznie pomogą w predykcji jednej z komplikacji choroby zwyrodnieniowej, czyli epizodu pęknięcia lub zerwania struny. Jest to moment znacznego pogorszenia stanu klinicznego i rokowania naszych pacjentów – tłumaczy Justyn Gach, doktorant Szkoły Doktorskiej UPWr.

Naukowcy spróbują m.in. określić maksymalne rozciągnięcie, jakie mogą wytrzymać struny ścięgniste zarówno objęte procesem zwyrodnieniowym, jak i te zdrowe. Dlatego konieczne jest ustalenie maksymalnej odporności na rozciąganie danej struny ścięgnistej, co pozwoli przewidzieć opór struny podczas skurczu lewej komory. Dzięki temu będzie możliwa ocena ryzyka pęknięcia struny ścięgnistej.

Wyniki badań przyczynią się do opracowania nowych strategii terapeutycznych dla psów z niewydolnością
serca.

MK, źródło: UPWr

Dyskusja (0 komentarzy)