Aktualności
Badania
11 Sierpnia
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2023-08-11

Ciepło ze ścieków ogrzeje budynki Politechniki Warszawskiej?

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej zamierzają wykorzystać energię cieplną ze ścieków do ogrzania wybranych uczelnianych budynków. Chcą tym samym wpisać się w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego.

Projekt „Analiza wykorzystania energii cieplnej ze ścieków do zasilania w ciepło wybranych budynków znajdujących się na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej (CiezeŚ)” jest finansowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Pierwszy etap prac, obejmujący analizę możliwości wykorzystania kolektorów ściekowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Politechniki Warszawskiej do odzysku ciepła, już zakończono. Naukowcy przeprowadzili badania temperatury i parametrów fizyko-chemicznych ścieków oraz warunków pracy kolektorów kanalizacyjnych w rejonie Kampusu Głównego PW oraz Osiedla Akademicka. Próbki ścieków zostały pobrane w siedmiu wybranych studzienkach. Wieloaspektowa analiza dostępnych rozwiązań układu wymienników i pomp ciepła oraz zapotrzebowania cieplnego budynków PW pozwoliła na opracowanie analizy ekonomicznej inwestycji. Wyniki analiz potwierdziły zarówno możliwość, jak i zasadność wykorzystania ciepła odpadowego ze ścieków za pomocą pomp ciepła.

Zgromadzone dane dotyczące temperatury i natężenia przepływu ścieków potwierdzają potencjalne możliwości wykorzystania ciepła ze ścieków płynących w sieci kanalizacyjnej – przekonuje kierownik projektu dr hab. inż. Apoloniusz Kodura z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Wyniki badań mają szczególne znaczenie w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju Warszawy i konieczności dekarbonizacji gospodarki energetycznej i cieplnej miasta.

Ciepło odpadowe ze ścieków transportowanych do oczyszczalni długimi kolektorami ułożonymi w gruncie, który stabilizuje ich temperaturę, jest doskonałym dolnym źródłem do zasilania parowaczy pomp ciepła – wyjaśnia prof. Kodura. – Wprowadzenie omówionych w raporcie rozwiązań przyczyni się do zwiększenia dywersyfikacji źródeł ciepła wykorzystywanych przez aglomeracje miejskie i wpisuje się w ideę inteligentnego miasta SmartCity. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem wniosku do drugiego etapu projektu – dodaje.

W tej fazie planowana jest budowa instalacji, która będzie odzyskiwać ciepło z sieci kanalizacyjnej. Będzie się znajdować na terenie Kampusu Głównego PW.

Zespół kierowany przez prof. Kodurę skupia pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, specjalizujących się w zagadnieniach zaopatrzenia w ciepło budynków, pomp ciepła, specyfiki systemów kanalizacyjnych oraz parametrów fizyko-chemicznych ścieków i hydrauliki. Merytorycznego wsparcia udzielają Wodociągi Warszawskie. W przyszłości przedsiębiorstwo mogłoby wykorzystać opracowaną na PW koncepcję instalacji do odzyskiwania ciepła ze ścieków również w innych lokalizacjach.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)