Aktualności
Badania
04 Października
Opublikowano: 2018-10-04

CREDO Week

Do detekcji cząstek promieniowania kosmicznego wystarcza dziś smartfon z aparatem fotograficznym i aplikacją CREDO Detector. Użytkownicy aplikacji, rozproszeni po całym świecie, współtworzą obejmujący całą planetę detektor cząstek o unikatowych możliwościach obserwacyjnych. W dniach 1-5 października w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja adresowana do naukowców, nauczycieli i pasjonatów zaangażowanych w tworzenie za pomocą smartfonów z aplikacją CREDO Detector ogólnoplanetarnego detektora cząstek promieniowania kosmicznego. Każdy może uczestniczyć konferencji zdalnie (link do strumienia wideo znajduje się na stronie wydarzenia – zakładka „Remote participation” pod adresem https://credo.science/credo-week-2018).

– Tegoroczny CREDO Week będzie wyjątkowy – podkreśla kierujący projektem dr hab. Piotr Homola (IFJ PAN). – Zamierzamy pokazać światu nasze „pierwsze światło”, czyli pierwsze nadające się do publikacji naukowych dane z Quantum Gravity Previewer, eksperymentu CREDO testującego hipotezę o kwantowej strukturze czasoprzestrzeni. To będzie piękny dowód, że zaangażowanie tysięcy użytkowników aplikacji CREDO Detector niesie wymierną wartość naukową, na dodatek w tak ekstremalnie trudnej do obserwacyjnego zweryfikowania dziedzinie jak kwantowa grawitacja.

Program CREDO Week 2018 obejmuje różnego typu zagadnienia związane z realizacją projektu. Projekt od początku udostępnia kody oprogramowania, gwarantuje zainteresowanym dostęp do najświeższych danych. Celem z jednej strony jest stworzenie warunków dla jak najbardziej kreatywnego rozwoju nauki, z drugiej – rozbudzenie entuzjazmu naukowego wśród ludzi na całym świecie.

Aplikacja CREDO Detector jest rozwijana w ramach międzynarodowej inicjatywy zapoczątkowanej i koordynowanej przez naukowców z IFJ PAN. Nadzór nad utrzymaniem i rozbudową aplikacji sprawuje Politechnika Krakowska, za gromadzenie i przetwarzanie danych odpowiada Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Instytucjonalni partnerzy projektu, dotychczas współdziałający na zasadach dobrowolności, zamierzają w trakcie konferencji podpisać Memorandum of Understanding, dokument konstytuujący CREDO i formalizujący współpracę.

Projekt CREDO jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez program Visegrad Grants w ramach International Visegrad Fund (IVF).

JK

(Źródło: IFJ PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)