Aktualności
Badania
23 Lutego
Źródło: Getty Images
Opublikowano: 2023-02-23

Czy marketing produktów do żywienia niemowląt opiera się na naukowych dowodach?

Wiarygodność naukową marketingu sztucznego mleka dla dzieci zbadali naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyniki ich prac opublikował prestiżowyBritish Medical Journal”.

Mleko kobiece jest optymalnym źródłem pożywienia dla niemowląt, dostarczającym wszelkich, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka, składników odżywczych i bioaktywnych. Spójne dowody potwierdzają wiele krótko- i długoterminowych zagrożeń dla zdrowia zarówno dzieci, jak i matek, wynikających ze stosowania jego substytutów. Na decyzje o sposobie karmienia niemowląt może wpływać szereg czynników medycznych, społeczno-politycznych i psychologicznych; jednak marketing preparatów do początkowego żywienia niemowląt może istotnie osłabiać wybór karmienia piersią. Ostatnie międzynarodowe badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia i UNICEF podkreśliły, jak wszechobecne i spersonalizowane mogą być to działania. Przemysł wydaje miliardy dolarów rocznie na promowanie substytutów mleka kobiecego, wykorzystując wiele technik sprzedażowych, bazujących często na emocjach.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące preparatów do początkowego żywienia niemowląt wywołują wiele kontrowersji, ponieważ mogą one zwiększać postrzeganą wartość substytutów mleka kobiecego, a tym samym zniechęcać matki do karmienia piersią. Ponadto istnieją wątpliwości co do prawdziwości powszechnych oświadczeń. Naukowcy z Inkubatora Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzili badania przekrojowe, których celem był przegląd dostępnych oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych dotyczących produktów do żywienia niemowląt oraz ocena wiarygodności dowodów wykorzystywanych do uzasadnienia tychże oświadczeń.

Na wybranej próbie 15 krajów zidentyfikowano 757 produktów do początkowego żywienia niemowląt, każdy z medianą dwóch oświadczeń, oraz 31 rodzajów oświadczeń dla wszystkich produktów. Spośród 608 produktów z ≥1 oświadczeniem, najczęstsze rodzaje oświadczeń dotyczyły wsparcia rozwoju mózgu i/lub oczu i/lub układu nerwowego (53%), wzmacniania/wspierania układu odpornościowego (39%) oraz wspierania wzrostu i rozwoju (37%). Badacze raportują, że 41 grup składników było powiązanych z ≥1 oświadczeniem, ale wiele oświadczeń było bez odniesienia do konkretnego składnika (50% produktów). Z kolei 161/608 (26%) produktów z ≥ 1 oświadczeniem posiadało naukowe odniesienie na poparcie tego oświadczenia (266 unikalnych odniesień). Jedynie 51 oświadczeń opierało się na wynikach randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych (27 zarejestrowanych badań RCT). Wszystkie cytowane przeglądy systematyczne i analizy zbiorcze oraz większość badań RCT, były obarczone wysokim ryzykiem błędu systematycznego, który zniekształca szacowany rezultat w porównaniach interwencji. Częstotliwość oświadczeń dotyczących zdrowia i odżywiania była podobna w krajach o niskich, średnich i wysokich dochodach.

Oświadczenia te pojawiają się na produktach do początkowego żywienia niemowląt i materiałach je promujących, pomimo krajowych przepisów i międzynarodowych wytycznych, które ich zabraniają. Zidentyfikowaliśmy je w krajach o wysokim, jak i niskim poziomie zgodności przepisów prawnych z „Międzynarodowym kodeksem marketingu produktów zastępujących mleko kobiece”. Wyniki naszego badania potwierdzają konieczność zmian ram regulacyjnych dla substytutów mleka kobiecego, aby lepiej chronić konsumentów i uniknąć szkód związanych z agresywnym marketingiem takich produktów – podsumowuje dr Bartosz Helfer, który stał na czele zespołu badawczego.

Wyniki badań opublikował prestiżowy British Medical Journal.

źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)