Aktualności
Badania
06 Września
Źródło: www.up.lublin.pl
Opublikowano: 2023-09-06

Decyzje zakupowe konsumentów żywności ekologicznej pod lupą naukowców

Rozpoznanie i porównanie cech konsumentów żywności ekologicznej, ich decyzji zakupowych i zachowań – to cel międzynarodowego projektu, w którym biorą udział naukowcy z państw Grupy Wyszehradzkiej. Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Rolnictwo ekologiczne przynosi korzyści gospodarcze i społeczne, dlatego jest jednym z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w świetle celów zrównoważonego rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu. W krajach Grupy Wyszehradzkiej, głównie z uwagi na relatywnie niższy stopień chemizacji rolnictwa w porównaniu z Europą Zachodnią, istnieją korzystne warunki do rozwoju przyjaznych środowisku metod produkcji.

Za uzasadnienie wspierania produkcji ekologicznej uważa się jednak rosnący popyt rynkowy na żywność ekologiczną, dlatego konieczne jest rozpoznanie i monitorowanie postrzegania i postaw konsumentów wobec żywności ekologicznej, ich decyzji zakupowych, zachowań i barier w zakupie żywności ekologicznej, szczególnie w okresie popandemicznym oraz w obliczu kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie – tłumaczy dr Julia Wojciechowska-Solis z Zakładu Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich na Wydziale Agrobioinżnierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dodaje, że rynek żywności ekologicznej w krajach V4 funkcjonuje w stosunkowo porównywalnych warunkach gospodarczych i społecznych, dlatego istotne jest wskazanie podobieństw i różnic w tym zakresie, które można wykorzystać do opracowania rekomendacji. To jeden z głównych celów projektu „Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries”, który lubelska uczelnia realizuje we współpracy z partnerami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Badanie konsumpcji pomoże wskazać instrumenty i rozwiązania, które będą stymulować popyt na żywność ekologiczną, a co za tym idzie jej rozwój i co za tym idzie – wsparcie ochrony środowiska naturalnego. Ważne jest, aby konsumenci, zwłaszcza młodzi, wchodzący na rynek i często ulegający wpływom w zakresie ich decyzji zakupowych, byli świadomi korzyści wynikających ze spożywania żywności ekologicznej oraz środowiskowych konsekwencji swoich decyzji konsumpcyjnych – przekonuje koordynatorka przedsięwzięcia.

W jego ramach przeprowadzone zostaną zakrojone na szeroką skalę badania ankietowe ilustrujące zachowanie konsumentów na rynku żywności ekologicznej w krajach V4. Ich wyniki zostaną zaprezentowane podczas wykładów i warsztatów prowadzonych wśród regionalnych interesariuszy, m.in. rolników czy producentów żywności ekologicznej. Będą oni też zaangażowani we współpracę ze środowiskiem akademickim w zakresie stosowania dobrych praktyk. Zaplanowano również kampanię edukacyjną „Jedz ekologicznie – Ratuj planetę” w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech.

Poprzez te działania chcemy zapewnić kompleksowe wsparcie regionalnemu sektorowi żywności ekologicznej – podsumowuje dr Julia Wojciechowska-Solis.

Konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, skupia partnerów z: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, College of Polytechnics Jihlava (Czechy), Czech University of Life Sciences in Prague (Czechy), University of Economics in Bratislava (Słowacja) oraz Research Institute of Organic Agriculture (Węgry). Projekt, który rozpocznie się w październiku i potrwa do końca kwietnia 2025 roku, otrzymał dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości blisko 36 tys. euro.

To nie pierwsza inicjatywa koordynowana przez lubelską uczelnię, która otrzymała wsparcie z Grantów Wyszehradzkich. Od lutego realizowany jest projekt „FOOD Quality in Digital Age” dotyczący innowacyjnych metod oceny jakości żywności, które wykorzystują inteligentne technologie i umożliwiają precyzyjną produkcję żywności zgodnie z preferencjami konsumentów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)