Aktualności
Badania
17 Lipca
Opublikowano: 2019-07-17

Dlaczego wymierają rafy koralowe?

Istnieje związek pomiędzy zmieniającą się fizjologią koralowców żyjących w zakwaszonym oceanie a organizacją szkieletu na poziomie atomowym – krystalograficznym, wykazały badania naukowców z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.

Zmiany klimatu, zwłaszcza globalne ocieplenie i zakwaszenie oceanów, przyczyniają się do wymierania raf koralowych na całym świecie. Odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje, wymaga rozpoznania mechanizmów tworzenia przez koralowce wapiennego szkieletu. Ponieważ proces ten odbywa się pod ścisłym biologicznym nadzorem organizmu, poza informacjami pochodzącymi ze środowiska istotne są sygnały wynikające z fizjologii, tzw. efekt życiowy. Nowe narzędzie – opisane przez badaczy IP PAN w „Nature Communications” – określane jako krystalograficzny efekt życiowy – pozwala interpretować reakcje koralowców kopalnych na zakwaszenie oceanów w przeszłości geologicznej. Badania finansowane są z grantu NCN.

JK

(Źródło: IP PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)