Aktualności
Badania
10 Marca
Opublikowano: 2022-03-10

Drugi konkurs WIB ogłoszony

Ponad 380 milionów złotych – o taką kwotę mogą się ubiegać zespoły naukowców prowadzące badania w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii. W czwartek, 10 marca, ogłoszono drugi konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego.

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce. Pozwala finansować badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Został utworzony w październiku 2020 roku. WIB umożliwia finansowanie pracy naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych – na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych, zapewniając do 100% finansowania.

W pierwszym konkursie rozstrzygniętym w październiku ubiegłego roku do finansowania zarekomendowano projekt prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie dotyczący opracowania technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowania w immunoterapii nowotworów. Na realizację badań konsorcjum, w składzie którego są też naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymało 70 mln zł.

Drugi konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego ogłoszono 10 marca. Pula środków przeznaczonych na realizację zadań badawczych wynosi ponad 380 mln zł. Mogą się o nie ubiegać zespoły naukowców poszukujące nowych metod terapii nowotworów. Nabór wniosków potrwa od 19 do 30 września 2022 r. Przed jego uruchomieniem Łukasiewicz – PORT (podmiot zarządzający programem WIB) zorganizuje spotkania informacyjne oraz działania doradcze, które m.in. pomogą naukowcom odpowiednio przygotować aplikacje. Przeprowadzony zostanie również nabór ekspertów – specjalistów w dziedzinie biotechnologii i komercjalizacji, którzy zasiądą w międzynarodowym panelu oceniającym zgłoszenia pod względem merytorycznym. Ich zadaniem będzie zweryfikowanie wartości naukowej i społeczno-gospodarczej projektów. Wyniki poznamy na początku 2023 roku.

MK, źródło: PORT

Dyskusja (0 komentarzy)